ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως, τηρουμένων όλων των σχετικών κανόνων και οδηγιών που ίσχυσαν και κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και σύμφωνα με το αναρτημένο ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος πρόγραμμα της εξεταστικής.