Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως, τηρουμένων όλων των σχετικών κανόνων και οδηγιών που ίσχυσαν και κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και σύμφωνα με το αναρτημένο ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος πρόγραμμα της εξεταστικής.