ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ_ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΦΑΡ_2019-20_signed