ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του ημι-υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου Εξαμήνου

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Η12)

θα αρχίσουν την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020, ώρα 5.00 μμ,

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το link θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τους διδάσκοντες προς τους εγγεγραμμένους φοιτητές, μέσω του elearning, όπου και θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση.

Οι διδάσκοντες

Γ. Ζαχαριάδης, Σ. Γηρούση. Γ. Τσόγκας