Θεσσαλονίκη, 11 – 9 – 2019

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν τη Βεβαίωση για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Oινολόγου, να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 που υπάρχει στο ακόλουθο link,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLcHoxuQjURLIefazHZtJ_GI-4R7okIkR1gbUMCnfluiPt3w/viewform?usp=sf_link

ΜΕΧΡΙ και τις 22.9.2019

Παρακαλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση και όσοι είχαν υποβάλλει σε παλαιότερα έτη (2016-17, 2017-18, και 2018-19) αλλά δεν παρακολούθησαν κάποια μαθήματα καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Προσοχή: οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Πληροφορίες: Χατζηδημητρίου Έφη, επίκουρη καθηγήτρια, Τηλ: 2310 997823, Ν. Χημείο, 8ος όροφος, γραφείο 807, effiehd@chem.auth.gr