Καλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα «Νανοχημεία & Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων» να έρθουν την Τετάρτη 9/10/2019 ώρα 10.30 π.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας. Η παρουσία όλων είναι σημαντική.

Οι διδάσκουσες

Καθ. Αικ. Δενδρινού –Σαμαρά (γρ.407)
Αναπλ. Καθ. Φ. Νόλη (γρ. 411