Καλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν και πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Δόμηση, Παρουσίαση και Διάδοση Χημικής Πληροφορίας” να προσέλθουν αύριο (Τρίτη 08/10/2019) στις 9:00 στην αίθουσα «Αριστοτέλης» (4ος όροφος Παλαιού Χημείου). Η παρουσία όλων είναι σημαντική.