Οι παραδόσεις του μαθήματος ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  θα ξεκινήσουν
την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη, ώρα 17.00 – 18.00
Πέμπτη, ώρα 17.00 – 19.00

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά (skype for business) και ο σύνδεσμός για τη συμμετοχή σας είναι:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pgkizis/E36Q4IWO

Από το Εργαστήριο