Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίασή της με αριθμ.  711/13-1-2020 ενέκρινε την εγγραφή των επιτυχόντων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020 για το Τμήμα. Συγκεκριμένα, από τους πέντε (5) υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση, προσήλθαν στις εξετάσεις και συμμετείχαν στα τρία μαθήματα (Γενικά Μαθηματικά, Φυσική και Ανόργανη Χημεία) μόνο οι δύο (Σ.Χ. και Ν.Α.), οι οποίοι και επέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα.