Ανακοίνωση για αλλαγές στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019-τελικο