Αγαπητοί φοιτητές, 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις του 
χειμερινού εξαμήνου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr και η προθεσμία 
λήγει στις 1/2/2021. 

Παρακαλούμε να προβείτε στη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις προκειμένου να μπορέσετε να 
συμμετάσχετε σε αυτές.