Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021, να κάνουν ηλεκτρονικά μέσω sis.auth.gr την αίτησή τους και όσοι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με

e-mail ή ταχυδρομικά  από 14 έως 25 Ιουνίου 2021

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται έστω και εάν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των μαθημάτων.

Μη μηχανογραφημένοι φοιτητές/φοιτήτριες 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 1. Αίτηση ορκωμοσίας, με την οποία ο φοιτητής θα ζητάει τα αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά που του χρειάζονται.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (Iσόγειο Nέου Xημείου) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κανένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη. (Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει ηλεκτρονικά, η Γραμματεία μας θα ζητά τη Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες).
 4. Βεβαίωση Διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες Α.Π.Θ. των φοιτητών που  διαμένουν σ’ αυτές.
 5. Επιστροφή του Βιβλιαρίου Σπουδών.
 6. Επιστροφή του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον ο φοιτητής είχε ζητήσει και είχε πάρει την κάλυψη αυτή από το A.Π.Θ.).
 7. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής ΤαυτότηταςΠάσο εφόσον ο φοιτητής έχει.
  (Σε περίπτωση απώλειας της ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία Yπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι την έχασε. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη σε ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής).
  Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται εφόσον ο φοιτητής βρίσκεται μέχρι και στο 6ο έτος σπουδών.

Από τη Γραμματεία χορηγούνται για την ορκωμοσία των φοιτητών δωρεάν:

 1. Ένα αντίγραφο πτυχίου για ελληνικές ή ξένες αρχές.
 2. Ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για ελληνικές ή ξένες αρχές.

Για κάθε ένα επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό αναλυτικής ή Η/Υ απαιτείται παράβολο 6 ευρώ για το καθένα.

Για τη μεμβράνη πτυχίου απαιτείται ένα παράβολο 32 ευρώ.

(Προσοχή!!! Tα παράβολα για τη μεμβράνη και τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
Tα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογαριασμού 5272041780361-Δικαιούχος Α.Π.Θ.)

Σημείωση:                                                             

 1. Όσοι φοιτητές (εισακτέοι έως 2009-2010) έχουν επιπλέον διδακτικές μονάδες,  από τις  μονάδες  που  απαιτούνται  για  τη  λήψη του  πτυχίου τους και δε  θέλουν να εξεταστούν  σ’ αυτά  τα μαθήματα ή αν τα έχουν  ήδη περάσει  και δε θέλουν  να μετρήσουν οι βαθμοί  αυτοί  στο βαθμό του  πτυχίου τους,  θα  πρέπει να το δηλώσουν στη  Γραμματεία του Τμήματος μαζί με το όνομά τους για την ορκωμοσία.  
 2. Οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση για το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πρέπει να το δηλώσουν.
 3. Οι φοιτητές που θέλουν να ορκιστούν με ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΚΟ το δηλώνουν με την αίτησή τους.