Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι φοιτητές με τα κάτωθι ΑΕΜ να παρευρίσκονται την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 στις 9.30 π.μ.,
στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ για την ορκωμοσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές για ορκωμοσία με ΑΕΜ:
8637, 8454, 8709, 8868, 8932, 8800, 8806, 8488, 7333, 8664, 8742, 8710, 8714, 8892, 8847, 8652, 8319, 9081, 8743, 8698, 8959, 8802, 8718, 8644, 8656, 8797, 8985, 8803, 8562, 9066, 9012, 8658, 8673, 9029, 6103, 8758, 8785, 8426, 8670, 9065, 8745, 8696

Πόρισμα Ψήφισμα Κοσμητείας