Σας προωθούμε την παρακάτω αλληλογραφία για το Συνέδριο “5th World Congress & Expo on Biotechnology and Bioengineering”, που θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ντουμπάι, για ενημέρωση:

Dear Sir/Madam

It is with great pleasure that we welcome you to attend the 5th World Congress & Expo on Biotechnology and Bioengineering during September 27-28, 2021. Dubai | U.A.E.

Benefits of Attending 

  • All accepted abstracts will be published in the respective Journals
  • Chance of B2B meeting
  • Opportunity to organize Workshop/Symposium

For more details of scientific sessions and submission of abstract, please visit the below link

http://biocoreconferences.com/biotech2021/abstract_submission.php

Best regards
Organizing Committee Members
5th Biotechnology Congress
Email: biotech.bioeng@gmail.com

If you’re not interested in receiving emails from us.  Please unsubscribe below

Unsubscribe by email