Σας επισυνάπτουμε μία προκήρυξη  για την πρόσληψη έξι (6) συνεργατών με με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με «CARMOF – New process for efficient CO2 capture by innovative adsorbents based on modified carbon nanotubes and MOF materials»

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε μεχρι τις 31.01.2020. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ (Ε-12197)