Επισυνάπτεται παρακάτω η αφίσα του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Αγωγή Υγείας, Κοινωνική και Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή», που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2019. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή εισηγητών και ακροατών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://ipode.gr/conference/28conference/.