Home | | ENGLISH   
 
 >  > 
   
 
 
  
: 
 

Εργαστριο Χημικς και Περιβαλλοντικς Τεχνολογας

Τηλφωνα επικοινωνας:

2310-99-7772 Καραπντσιος Θοδωρς 
2310-99-7798 Ευγενδης Σωτρης 

 
  
 

Βασικ ερευνητικ αντικεμενα

 

Γενικ Χημικ Τεχνολογα

o Φαινμενα μεταφορς

o Ρεολογα ρευστν διεπιφανειν και δυναμικ διεπιφανειακ φαινμενα

o Aνπτυξη μικρομετρητικν τεχνικν

o Φυσικς διεργασες, προσρφηση

o Χημικς διεργασες, καταλυτικς διεργασες

o Βιο-διεργασες και διεργασες τροφμων

o Μοντελοποηση φυσικν και χημικν διεργασιν

o Τεχνολογα παραγωγς χημικν υλν και προντων

o Επιστμη και τεχνολογες διαχωρισμν

o Σνθεση – Χαρακτηρισμς – Εφαρμογς υλικν

o Διβρωση και προστασα υλικν

o Νανοτεχνολογα και νανολικ

o Τεχνολογα ενεργειακν υλν και εξοικονμηση ενργειας

o Μετατροπ βιομζας προς κασιμα και χημικ προντα

 

Ανργανη Χημικ Τεχνολογα

o Τεχνολογα παραγωγς ανργανων υλν και προντων της ανργανης χημικς βιομηχανας και μελτη των κυριοτρων ιδιοττων τους.

 

Περιβαλλοντικ Τεχνολογα

o Κατεργασα νερο και/ αποβλτων, με την εφαρμογ φυσικοχημικν και/ βιολογικν μεθδων και με σκοπ την προστασα του περιβλλοντος, την απομκρυνση των ρπων και την επαναχρησιμοποηση του καθαρισμνου νερο.

o Κατεργασα τοξικν βιομηχανικν στερεν αποβλτων με σκοπ την ανακκλωση, αδρανοποηση και σταθεροποησ τους.

o Καταλυτικς διεργασες απομκρυνσης/καταστροφς αριων και υγρν ρπων.

 

Βασικ διδακτικ αντικεμενα

Στο (υπρχον) Προπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν
(σταδιακ αλλαγ του ΠΠΣ απ το 2010 προς το καινοργιο Πργραμμα)

1. Εισαγωγ στη Χημικ Τεχνολογα

2. Φυσικς Διεργασες

3. Χημικς Διεργασες

4. Διεργασες στη Βιοτεχνολογα

5. Τεχνολογα αντιρρπανσης

6. Τεχνολογα Ανοργνων Υλικν

7. Φαινμενα Μεταφορς

8. Ανργανες Χημικς Βιομηχανες

9. Τεχνικ Σχδιο – Τεχνικο-οικονομικ Στοιχεα

10. Εργαστριο Χημικς Τεχνολογας

 

Στο Μεταπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν

1. Προχωρημνη Χημικ Τεχνολογα (χειμεριν)

2. Προχωρημνη Χημικ Τεχνολογα (εαριν)

3. Προσομοωση και Αριστοποηση

4. Ειδικ Χημικοτεχνολογικ θματα

5. Φαινμενα Μεταφορς

6. Τεχνολογα Περιβλλοντος

 

Research Projects

 1. Greek Ministry of Education (program Pythagoras II): “Use of Membrane Biological Reactors for the treatment of landfill leachates”. Duration: 07/2005-12/2006.
 2. Greek Ministry of Education (program Pythagoras II): “Preparation and study of innovative flocculation agents and applications in water treatment”. Duration: 07/2005-12/2006.
 3. Gr-G.S.R.T. - Scientific & Technological Co-operation between Greece and China: "Management and pollution control for hazardous liquid wastes in both countries (China-Greece) with an emphasis on municipal solid wastes landfill leachate”. Duration: 09/2005-08/2007. Co-funded by Ballis Chemicals Company S.A. (now Lamda Detergents S.A.).
 4. Gr-G.S.R.T. (program PENED-05): “Preparation, characterization and application of novel materials (inorganic polymers) and their use for water or wastewater treatment”. Duration: 09/2005-08/2008. Co-funded by Phosphate Fetilizer Industry Company S.A.
 5. Greek Ministry of Education (program Archimidis): “Stabilization of sewage sludge with fly ash and use of bioindicators for the ecotoxicity study of produced materials”. Duration: 07/2005-12/2006. Scientific responsible: Dr. P. Samaras, Dept. of Env. Technologies, Technological Inst. of W. Makedonia (Kozani, Gr).
 6. Hellenic Bank for Industrial Development (ETBA-BIPE S.A.): “Control and evaluation of wastewater treatment plant operation of the tanneries central unit in the Industrial Area of Thessaloniki (Sindos)”. Duration: 04/2006-03/2007. Further extention of this project for 6 more months (3/2007-9/2007), giving specific emphasis to the determination of fats and oils in different positions of this WWTP.
 7. Gr-G.S.R.T. Scientific & Technological Co-operation between Greece and Australia, “Assessment of toxicity reduction of reclaimed secondary effluents treated by advanced techniques”, Duration: 9/2005-3/2008. Co-funded by Air-Metal Company S.A.
 8. Business Architects Consultants, “Strategic Environmental Impact Assessment (SEIA) of the development plan of Thessaly region, regarding the water sector”, Duration: 11/2006-4/2007.
 9. ENYA Mechanics-A. Parisis, “Operation of a laboratory pilot-scale treatment unit of industrial wastewaters (Monotez)”, Duration:12/2007-11/2008.
 10. European Regional Development Fund and National Ministry of Economics, “Mediterranean ECO Industrial Development (MEID)”, Duration: 1/7/2010-31/5/2013.
 11. European Regional Development Fund and National Ministry of Economics, “Management of water losses in a drinking water supply system”, Duration: 1/7/2010-31/5/2013.
 12. Hellenic Bank for Industrial Development (ETBA-BIPE S.A.): “Quality control of rain and waste waters from the Industrial Areas of Thessaloniki, Serres, Kilkis, Florina, Larissa, Volou A', Volou (appendix), Lamia and Karditsa”. Duration: 05/2008-05/2011.
 13. Municipality of Echedoros: Sewerage plan of industrial area of Thessaloniki (VIPETH). Duration: 03/2010-12/2010.
 14. AKTOR S.A., Chemical determinations in samples of lime-stabilized sludge from the WWTP "Aineia”. Duration: 03/2010-02/2011.
 15. AEEX S.A., Analytical determinations of leachates from solid wastes samples of Α.Ε.Ε.Χ. Duration: 06/2010-12/2010.
 16. G.S.R.T., Innovative Hybrid Processes using Nanoporous Membranes for Water Treatment Duration: 01/2011-01/2014.
 17. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (2005-2007): Επεξεργασα διασταλαζντων υγρν με την τεχνολογα των βιοαντιδραστρων με μεμβρνες (προπολογισμς 50.000 ευρ)
 18. “Reinforcement of Engineering Polymers for Aerospace Applications: Development of high performance polymer nanocomposites using as filler novel 2- and 3- dimensional silicate porous matrices, layered silicates or hybrid silicate-carbon nanotubes additives” Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki. Funding: European Space Agency (ESA), 95,000 euro, 2008-09 (επιστημ. υπεθυνος).
 19. “Ανπτυξη Νανοδομημνων Μικρο/μεσοπορωδν Καταλυτικν Υλικν για την Πυρλυση της Βιομζας προς Βιοκασιμα και Χημικ Προντα” Φορες: Τμμα Χημεας, ΑΠΘ. Χρηματοδτηση ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ, προπολ. 50.000 ευρ, 2005-2007 (επιστημ. υπεθυνος).
 20. "Ανπτυξη νανοδομημνων μικτν οξειδων μετλλων απ Φυλλμορφα Διπλ Υδροξεδια (LDH) ως καταλτες σε διεργασες de-NOx και σε αντιδρσεις σνθεσης χημικν προντων υψηλς προστιθμενης αξας", Φορες: ΑΠΘ, ΕΚΕΠΥ Α.Ε., ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, University of Bucharest. Χρηματοδτηση ΓΓΕΤ, Διακρατικ προγρμματα, προπολ. 23.500 ευρ, 2006-2008 (επιστημ. υπεθυνος).
 21. “Ανπτυξη καινοτμων νανοσνθετων υλικν πολυμερν – αργλων με βελτιωμνες μηχανικς ιδιτητες και χαμηλ διαπεραττητα”, Φορες: ΑΠΘ (επιστημ. υπεθυνος, προπολογισμς 38.000 ευρ), Πανεπιστμιο Ιωανννων (συντονιστς), ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. Χρηματοδτηση ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝ-ΠΕΝΕΔ2003, συνολικς προπολ. 138.000 ευρ, 2005-2008.
 22. In-Vivo embolic detector-Phase ΙΙ, (ESA GSTP CCN/3-18354/05/NL/PA, 2006).
 23. Ανπτυξη ηλεκτρικς τεχνικς για την ανχνευση και χαρακτηρισμ φυσαλδων σε ρο υγρν, ΠΕΝΕΔ 2003).
 24. Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το τος 2005, (Δμος Αγου Αθανασου).
 25. Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το τος 2006, (Δμος Αγου Αθανασου).
 26. Ποιοτικς λεγχος σε κλτσες ειδικν εφαρμογν, εταιρα ZITATOPS.
 27. Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το τος 2007, (Δμος Αγου Αθανασου).
 28. The role of g-jitters to heat conduction in liquids (ESA PS-49/50E/2007-5/VP.
 29. Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το τος 2008, (Δμος Αγου Αθανασου, 2008).
 30. In-Vivo Embolic Detector-Phase ΙΙΙa, (ESA GSTP CCN/6-18354/05/NL/PA, 2009), Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το τος 2009, (Δμος Αγου Αθανασου, 2009).
 31. Influence of gravity conditions on mass and heat transfer in porous media (ESA TRP, ESTEC/22470/09/NL/Cbi, 2009).
 32. In-Vivo Embolic Detector-Phase ΙΙΙb, (ESA GSTP C4000101764/10/NL/SFe, 2010Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το τος 2010, (Δμος Αγου Αθανασου, 2010).
 33. Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου νερο στο Δμο Αγου Αθανασου για το 1ο τρμηνο του τους 2011, (Δμος Αγου Αθανασου, 2011).
 34. Convective boiling and condensation: local analysis and modelling of dynamics and transfers. (ESA-AO-2004-PCP-111/ELIPS-2).
 35. FASES (Fundamental and Applied Studies of Emulsion Stability). (ESA-AO-2004-PCP-109/ELIPS-2).
 36. Κντρο Διεργασιν & Τεχνολογας Προηγμνων Υλικν, INTERREG (μτρο 2.3.1) (MIS 102652).
 37. Diamagnetic levitation for studies of fluids and granules in weightless conditions and for interdisciplinary science, (EPSRC, EP/I004599/1, 2010).
 38. Multiphase fluids management in low gravity environment, (Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada, 2010).
 39. FASES-CCN 5 (Fundamental and Applied Studies of Emulsion Stability). (CCN 5, ESA-AO-2004-PCP-109/ELIPS-2).
 40. Dynamics of Liquid Film/ Complex Wall Interaction (DOLFIN II) (AO-2009-1153, Ref. HSF-US/2010-041, 2010).
 41. Pythagoras (Environment), GSRT, “Application of innovative methods to the treatment of textile liquid wastes”, 1/4/04 – 30/8/06, €42,500.
 42. PENED 2003, GSRT, “Treatment of industrial liquid wastes for the removal of pollutants by the use of innovative micro-/mesoporous adsorbent materials and ceramic membranes”, 1/10/05 – 31/3/08, €41,598.
 43. “Απομκρυνση διαλυμνων ρπων απ υδατικ διαλματα με τη χρση υπεροφητικν υλικν” ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II. (05/2005-04/2007). 50.000 ΕUR.
 44. “Απομκρυνση χρωστικν απ υδατικ διαλματα με ρφηση σε πολυμερ μοριακς αποτπωσης” Πργραμμα Ε+Τ Συνεργασας Ελλδας-Γερμανας. (02/2006-02/2008). 50.000 ΕUR.
 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΓΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

 
 
1. Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios 
"Analysis of bubble-in-liquid bridge configuration as prototype for studying foam dynamics. Zero bond number case", Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460, 386-390, (2014)
2. John S. Lioumbas, Ariadni Chatzidafni, Thodoris D. Karapantsios 
"Spatial Considerations on Electrical Resistance Tomography Measurements", Measurement Science and Technology, 25(5), 55303, (2014)
3. Virginie Papadopoulou, Meng-Xing Tang, Costantino Balestra Robert J. Eckersley, Thodoris D. Karapantsios 
"Circulatory Bubble Dynamics: From Physical to Biological Aspects", Adv. Col. Int. Sci., 206, 239-249, (2014)
4. Ampatzidis C. D., Varka E-M., Karapantsios T. D. 
"Interfacial activity of Amino Acid-based Glycerol Ether Surfactants and their Performance in Stabilizing O/W Cosmetic Emulsions", Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460, 176-183, (2014)
5. Kyzas G.Z.; Lazaridis N.K.; Deliyanni E.A. 
"Oxidation time effect of activated carbons for drug adsorption", Chem. Eng. J., xx, in press, (2013)
6. Travlou N.A.; Kyzas G.Z.; Lazaridis N.K.; Deliyanni E.A. 
"Graphite oxide/chitosan composite for reactive dye removal", Chem. Eng. J., 217, 256-265, (2013)
7. Travlou N.A.; Kyzas G.Z.; Lazaridis N.K.; Deliyanni E.A. 
"Functionalization of graphite oxide with magnetic chitosan for the preparation of a nanocomposite dye adsorbent", Langmuir, 29, 1657-1668, (2013)
8. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K; Bikiaris, D.N. 
"Optimization of chitosan and -cyclodextrin molecularly imprinted polymer synthesis for dye adsorption", Carbohydrate Polymers, 91, 198–208, (2013)
9. John S. Lioumbas, Jutta Krause & Thodoris D. Karapantsios 
"Hypergravity to explore the role of buoyancy in boiling in porous media", Microgravity Science & Technology, 25(1), 17-26, (2013)
10. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K.; Kostoglou, . 
"Modelling the effect of pre-swelling on adsorption dynamics of dyes by chitosan derivatives", Chem. Eng. Sc., 81, 220-230, (2012)
11. Asouhidou, D.D.; Triantafyllidis, K.S.; Lazaridis, N.K.; Matis, K.A.  
"Adsorption of reactive dyes from aqueous solutions by layered double hydroxides.", J. Chem. Technol. Biot., 87, 575-582, (2012)
12. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K.; Mitropoulos, A.Ch.  
"Removal of dyes from aqueous solutions with untreated coffee residues as potential low-cost adsorbents: Equilibrium, reuse and thermodynamic approach. ",  Chem. Eng. J., 189-1, 148-159, (2012)
13. John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios 
"Evaporation Front compared with Crust Thickness in Potato Deep-fat Frying", J. Food Sci., 71(1), E17-E25, (2012)
14. Deliyanni E.A; Bandosz T.J. 
"Effect of Carbon Surface Modification with Dimethylamine on Reactive Adsorption of NOx", Langmuir, 27, 1837-1843, (2011)
15. Mavros P., Ricard A., Xuereb C., Bertrand J., 2011 
"A study of the effect of drag-reducing surfactants on flow patterns in stirred vessels", Chem. Eng. Res. Des., 89, 94-106, (2011)
16. Deliyanni E.A; Bandosz T.J.  
"Importance of carbon surface chemistry in development of iron-carbon composite adsorbets for arsenate removal", J. Hazard. Mater., 186, 667-674 , (2011)
17. Kyzas, G.Z.; Kostoglou, .; Vassiliou, ..; Lazaridis, N.K.  
"Treatment of real effluents from dyeing reactor: Experimental and modeling approach by adsorption onto chitosan.",  Chem. Eng. J. , 168, 577–585, (2011)
18. Seredych M.; Deliyanni E.A; Bandosz T.J. 
"Role of microporosity and surface chemistry in adsorption of 4,6-dimethyldibenzothiophene on polymer-derived activated carbons", Fuel, 89, 1499-1507, (2010)
19. Kyzas, G.Z.; Kostoglou, M.; Lazaridis, N.K.  
"Relating interactions of dye molecules with chitosan to adsorption kinetic data", Langmuir, 26, 9617-9626, (2010)
20. Lazaridis, N.K.; Keenan, H.  
"Chitosan beads as barriers to the transport of azo dye in soil column", J. Hazard. Mater., 173, 144-150, (2010)
21. Kostoglou M 
"Periodic Thermal Behavior of Porous Media under Oscillating Flow Conditions", Industrial Engineering Chemistry Research, 49, 5006-5011, (2010)
22. Triantafyllidis K., Peleka E., Komvokis V. and Mavros P. 
"Iron-modified hydrotalcite-like materials as highly efficient phosphate adsorbents", Journal of Colloid and Interface Science , 342, 427–436, (2010)
23. Deliyanni, E., Seredych, M., Bandosz, T.J. 
"Interactions of 4,6-dimethyldibenzothiophene with the surface of activated carbons,",  Langmuir , 25 (1, 9302-9312, (2009)
24. Asouhidou, D.D.; Triantafyllidis, K.S.; Lazaridis, N.K.; Matis, K.A.  
"Adsorption of Remazol Red 3BS from aqueous solutions using APTES-and cyclodextrin-modified HMS-type mesoporous silicas", Colloid. Surf. A , 346, 83-90, (2009)
25. Kyzas, G.Z.; Kostoglou, M.; Lazaridis, N.K. 
"Copper and chromium(VI) removal by chitosan derivatives – A kinetic approach", Chem. Eng. J. , 152, 440-448, (2009)
26. Kyzas, G.Z.; Bikiaris, D.N.; Lazaridis, N.K.  
"Selective separation of basic and reactive dyes by molecularly imprinted polymers (MIPs)", Chem. Eng. J. , 149, 263-272, (2009)
27. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K.  
"Reactive and basic dyes removal by sorption onto chitosan derivatives", J. Colloid Interf. Sci., 331, 32-39, (2009)
28. Asouhidou, D.D.; Triantafyllidis, K.S.; Lazaridis, N.K.; Matis, K.A.; Kim, S.S.; Pinnavaia, T.J.  
"Sorption of reactive dyes from aqueous solutions by ordered hexagonal and disordered mesoporous carbons", Micropor. Mesopor. Mater., 117, 257-267, (2009)
29. Kante K.; Deliyanni E.; Bandosz T.J.  
"Interactions of NO2 with activated carbons modified with cerium, lanthanum and sodium chlorides", J. Hazard. Mater., 165, 704-713, (2009)
30. Peleka E.N., Mavros P., Zouboulis A.I., Matis K.A., 
"A hybrid flotation–microfiltration cell for effluent treatment", Desalination, 248, 881–890, (2009)
31. Gallios, GP, Vaclavikova, M 
"Removal of chromium (VI) from water streams: a thermodynamic study ", ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, 6:4, 235-240, (2008)
32. Vaclavikova, M, Gallios, GP, Hredzak, S, Jakabsky, S 
"Removal of arsenic from water streams: an overview of available techniques", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, 10: 1, 89-95, (2008)
33. Dafnopatidou, E.K.; Lazaridis, N.K.  
"Dyes removal from simulated and industrial textile effluents by dissolved-air and dispersed-air flotation techniques", Ind. Eng. Chem. Res. , 47, 5594-5601, (2008)
34. Kyzas, G.Z.; Bikiaris, D.N.; Lazaridis, N.K.  
"Low-swelling chitosan derivatives as biosorbents for basic dyes", Langmuir , 24, 4791-4799, (2008)
35. Kostoglou M, Karabelas AJ 
"On the structure of the single-phase flow field in hollow fiber membrane modules during filtration", Journal of Membrane Science, 322, 128-138, (2008)
36. Karapantsios T.D., Boutskou E.I., Touliopoulou E., Mavros P. 
"Evaluation of chemical laboratory safety based on student comprehension of chemicals labelling", Education for Chemical Engineers, 3, 66-73, (2008)
37. Dafnopatidou, EK, Gallios, GP, Tsatsaroni, EG,Lazaridis, NK 
"Reactive dyestuffs removal from aqueous solutions by flotation,", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 46:7, 2125-2132, (2007)
38. Vaseashta, A, Vaclavikova, M, Vaseashta, S, Gallios, G, Roy, P, Pummakarnchana, O 
"Nanostructures in environmental pollution detection, monitoring, and remediation", SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS, 8:1-2, 47-59, (2007)
39. Gallios, GP, Dehyanni, EA, Peleka, EN, Matis, KA 
"Flotation of chromite and serpentine ", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 55:2, 232-237, (2007)
40. Lazaridis, N.K.; Kyzas, G.Z.; Vassiliou, A.A.; Bikiaris, D.N.  
"Chitosan derivatives as biosorbents for basic dyes", Langmuir , 23, 7634-7643, (2007)
41. Kostoglou M, Karapantsios T, Matis K 
"Modeling local flotation frequency in a turbulent flow field ", Advances in Colloid and Interface Science , 122, 79-91, (2007)
42. Kostoglou M 
"Extended cell average technique for the solution of coagulation equation", Journal of Colloid and Interface Science , 306, 72-81, (2007)
43. Peleka E.N., Fanidou M.M., Mavros P.P. and Matis K.A. 
"A hybrid flotation - microfiltration cell for S/L separation: operational characteristics", Desalination, 194, 135-145, (2006)
44. Misaelides, P, Sarri, S, Zamboulis, D, Gallios, G, Zhuravlev, I, Strelko, VV 
"Separation of europium from aqueous solutions using Al3+- and Fe3+-doped zirconium and titanium phosphates", JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 268:1, 53-58, (2006)
45. Misaelides, P, Gallios, G, Sarri, S, Zamboulis, D, Pavlidou, E, Kantiranis, N, Anousis, I, Zhuravlev, I, Strelko, VV 
"Separation of uranium from aqueous solutions using Al3+- and Fe3+-modified titanium- and zirconium phosphates", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 41:1, 97-110, (2006)
46. Kostoglou M 
"The equal size binary breakage problem: evolution towards a steady shape or periodic behaviour?", Journal of Colloid and Interface Science , 299, 703-712, (2006)
47. Samaras K., Mavros P. and Zamboulis D. 
"Effect of continuous feed stream and agitator type on CFSTR mixing state", Ind. & Eng. Chem. Research, 45 (1, 4805-4815, (2006)
48. Bertrand J. and Mavros P. 
"The changing face of chemical engineering research", Chem. Eng. Res. Des., 83_A1, 1-6, (2005)
49. Chubar, NI, Samanidou, VF, Kouts, VS, Gallios, GG, Kanibolotsky, VA, trelko, VV, Zhuravlev, IZ 
"Adsorption of fluoride, chloride, bromide, and bromate ions on a novel ion exchanger", JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 291:1, 67-74, (2005)
50. Vaclavikova, M, Misaelides, P, Gallios, G, Jakabsky, S, Hredzak, S 
"Removal of cadmium, zinc, copper and lead by red mud, an iron oxides containing hydro metallurgical waste", STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS, 155, 517-525, (2005)
51. Chubar, NI, Kanibolotskyy, VA, Strelko, VV, Gallios, GG, Samanidou, VF, Shaposhnikova, TO, Milgrandt, VG, Zhuravlev, IZ 
"Adsorption of phosphate ions on novel inorganic ion exchangers ", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 255:1, 55-63, (2005)
52. Matis, KA, Lazaridis, NK, Zouboulis, AI, Gallios, GP, Mavrov, V 
"A hybrid flotation - microfiltration process for metal ions recovery", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 247:1, 29-35, (2005)
53. Khopkar A.R., Mavros P., Ranade V.V. and Bertrand J. 
"Simulation of flow generated by an axial-flow impeller: Batch and continuous operation", Chem. Eng. Res. Des., 82_A6, 737-751, (2004)
54. Svitelska, GV, Gallios, GP, Zouboulis, AI 
"Sonochemical decomposition of natural polyphenolic compound (condensed tannin)", CHEMOSPHERE, 56:10, 981-987, (2004)
55. Zhuravlev, I, Kanibolotsky, V, Strelko, V, Gallios, G, Strelko, V 
"Novel high porous spherically granulated ferrophosphatesilicate gels ", MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 39:4-, 737-744, (2004)
56. Zhuravlev, IZ, Kanibolotsky, VA, Strelko, VV, Gallios, GP 
"Novel spherically granulated inorganic ion exchangers based on aluminophosphatesilicate and ferrophosphatesilicate gels", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 39:2, 287-300, (2004)
57. Matis, KA, Zouboulis, AI, Gallios, GP, Erwe, T, Blocher, C 
"Application of flotation for the separation of metal-loaded zeolites ", CHEMOSPHERE, 55:1, 65-72, (2004)
58. Mavros P., Xuereb C., Fořt I. and Bertrand J. 
"Investigation of flow patterns in continuous-flow stirred vessels by laser Doppler velocimetry", Can. J. Chem. Eng., 80_4, 591-600, (2002)
59. Mavros P., Xuereb C., Fořt I. and Bertrand J. 
"Investigation by laser Doppler velocimetry of the effects of liquid flow rates and feed positions on the flow patterns induced in a stirred tank by an axial-flow impeller",  Chem. Eng. Sci., 57_18, 3939-3952, (2002)
60. Vlaev S.D., Mavros P., Seichter P. and Mann R. 
"Operational characteristics of a new energy-saving impeller for for gas-liquid mixing", Can. J. Chem. Eng., 80_3, 653-659, (2002)
61. Zhuravlev, I, Zakutevsky, O, Psareva, T, Kanibolotsky, V, Strelko, V, Taffet, M, Gallios, G 
"Uranium sorption on amorphous titanium and zirconium phosphates modified by Al3+ or Fe3+ ions", JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 254:1, 85-89, (2002)
62. Aubin J., Mavros P., Fletcher D.F., Bertrand J. and Xuereb C. 
"Effect of axial agitator configuration (up-pumping, down-pumping, reverse rotation) on flow patterns generated in stirred vessels", Chem. Eng. Res. Des., 79_A8, 845-856, (2001)
63. KYDROS, KA, GALLIOS, GP, MATIS, KA 
"MODIFICATION OF PYRITE AND SPHALERITE FLOTATION BY DEXTRIN ", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 29:17, 2263-2275, (1994)
64. KYDROS, KA, GALLIOS, GP, MATIS, KA 
"ELECTROLYTIC FLOTATION OF PYRITE ", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 59:3, 223-232, (1994)
65. MATIS, KA, KYDROS, KA, GALLIOS, GP 
"PROCESSING A BULK PYRITE CONCENTRATE BY FLOTATION REAGENTS", MINERALS ENGINEERING, 5: 3-, 331-342, (1992)
66. MATIS, KA, GALLIOS, GP, STALIDIS, GA, HOLLICK, CT 
"FLOTATION OF MAGNESITE AND DOLOMITE BY FATTY-ACIDS ", TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY, 98, C99-C105, (1989)
67. MATIS, KA, GALLIOS, GP, ZOUBOULIS, AI 
"ADSORPTION OF FATTY-ACIDS ON FINE MINERAL PARTICLES AS A PURIFICATION METHOD OF INDUSTRIAL WASTEWATERS ", TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, 20-1, 425-435, (1989)
68. MATIS, KA, GALLIOS, GP 
"ANIONIC FLOTATION OF MAGNESIUM CARBONATES BY MODIFIERS ", INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING, 25:3-, 261-274, (1989)
69. GALLIOS, GP, MATIS, KA 
"FLOATABILITY OF MAGNESIUM CARBONATES BY SODIUM OLEATE IN THE PRESENCE OF MODIFIERS ", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 24:1-, 129-143, (1989)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki