Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   
 
 
 Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Διευθυντής: Καραπάντσιος Θεόδωρος
 

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2310-99-7772 Καραπάντσιος Θοδωρής 
2310-99-7798 Ευγενίδης Σωτήρης 

 
  Μέλη Προσωπικού
Γάλλιος Γεώργιος Καθηγητής
Καραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγητής
Λαζαρίδης Νικόλαος Καθηγητής
Σπαθής Παναγιώτης Καθηγητής
Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής
Κώστογλου Μαργαρίτης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεληγιάννη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κατσογιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βασικά ερευνητικά αντικείμενα

 

Γενική Χημική Τεχνολογία

o Φαινόμενα μεταφοράς

o Ρεολογία ρευστών διεπιφανειών και δυναμικά διεπιφανειακά φαινόμενα

o Aνάπτυξη μικρομετρητικών τεχνικών

o Φυσικές διεργασίες, προσρόφηση

o Χημικές διεργασίες, καταλυτικές διεργασίες

o Βιο-διεργασίες και διεργασίες τροφίμων

o Μοντελοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών

o Τεχνολογία παραγωγής χημικών υλών και προϊόντων

o Επιστήμη και τεχνολογίες διαχωρισμών

o Σύνθεση – Χαρακτηρισμός – Εφαρμογές υλικών

o Διάβρωση και προστασία υλικών

o Νανοτεχνολογία και νανοϋλικά

o Τεχνολογία ενεργειακών υλών και εξοικονόμηση ενέργειας

o Μετατροπή βιομάζας προς καύσιμα και χημικά προϊόντα

 

Ανόργανη Χημική Τεχνολογία

o Τεχνολογία παραγωγής ανόργανων υλών και προϊόντων της ανόργανης χημικής βιομηχανίας και μελέτη των κυριοτέρων ιδιοτήτων τους.

 

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

o Κατεργασία νερού και/ή αποβλήτων, με την εφαρμογή φυσικοχημικών και/ή βιολογικών μεθόδων και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την απομάκρυνση των ρύπων και την επαναχρησιμοποίηση του καθαρισμένου νερού.

o Κατεργασία τοξικών βιομηχανικών στερεών αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση, αδρανοποίηση και σταθεροποίησή τους.

o Καταλυτικές διεργασίες απομάκρυνσης/καταστροφής αέριων και υγρών ρύπων.

 

Βασικά διδακτικά αντικείμενα

Στο (υπάρχον) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(σταδιακή αλλαγή του ΠΠΣ από το 2010 προς το καινούργιο Πρόγραμμα)

1. Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία

2. Φυσικές Διεργασίες

3. Χημικές Διεργασίες

4. Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία

5. Τεχνολογία αντιρρύπανσης

6. Τεχνολογία Ανοργάνων Υλικών

7. Φαινόμενα Μεταφοράς

8. Ανόργανες Χημικές Βιομηχανίες

9. Τεχνικό Σχέδιο – Τεχνικο-οικονομικά Στοιχεία

10. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1. Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία (χειμερινό)

2. Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία (εαρινό)

3. Προσομοίωση και Αριστοποίηση

4. Ειδικά Χημικοτεχνολογικά θέματα

5. Φαινόμενα Μεταφοράς

6. Τεχνολογία Περιβάλλοντος

 

Research Projects

 1. Greek Ministry of Education (program Pythagoras II): “Use of Membrane Biological Reactors for the treatment of landfill leachates”. Duration: 07/2005-12/2006.
 2. Greek Ministry of Education (program Pythagoras II): “Preparation and study of innovative flocculation agents and applications in water treatment”. Duration: 07/2005-12/2006.
 3. Gr-G.S.R.T. - Scientific & Technological Co-operation between Greece and China: "Management and pollution control for hazardous liquid wastes in both countries (China-Greece) with an emphasis on municipal solid wastes landfill leachate”. Duration: 09/2005-08/2007. Co-funded by Ballis Chemicals Company S.A. (now Lamda Detergents S.A.).
 4. Gr-G.S.R.T. (program PENED-05): “Preparation, characterization and application of novel materials (inorganic polymers) and their use for water or wastewater treatment”. Duration: 09/2005-08/2008. Co-funded by Phosphate Fetilizer Industry Company S.A.
 5. Greek Ministry of Education (program Archimidis): “Stabilization of sewage sludge with fly ash and use of bioindicators for the ecotoxicity study of produced materials”. Duration: 07/2005-12/2006. Scientific responsible: Dr. P. Samaras, Dept. of Env. Technologies, Technological Inst. of W. Makedonia (Kozani, Gr).
 6. Hellenic Bank for Industrial Development (ETBA-BIPE S.A.): “Control and evaluation of wastewater treatment plant operation of the tanneries central unit in the Industrial Area of Thessaloniki (Sindos)”. Duration: 04/2006-03/2007. Further extention of this project for 6 more months (3/2007-9/2007), giving specific emphasis to the determination of fats and oils in different positions of this WWTP.
 7. Gr-G.S.R.T. Scientific & Technological Co-operation between Greece and Australia, “Assessment of toxicity reduction of reclaimed secondary effluents treated by advanced techniques”, Duration: 9/2005-3/2008. Co-funded by Air-Metal Company S.A.
 8. Business Architects Consultants, “Strategic Environmental Impact Assessment (SEIA) of the development plan of Thessaly region, regarding the water sector”, Duration: 11/2006-4/2007.
 9. ENYA Mechanics-A. Parisis, “Operation of a laboratory pilot-scale treatment unit of industrial wastewaters (Monotez)”, Duration:12/2007-11/2008.
 10. European Regional Development Fund and National Ministry of Economics, “Mediterranean ECO Industrial Development (MEID)”, Duration: 1/7/2010-31/5/2013.
 11. European Regional Development Fund and National Ministry of Economics, “Management of water losses in a drinking water supply system”, Duration: 1/7/2010-31/5/2013.
 12. Hellenic Bank for Industrial Development (ETBA-BIPE S.A.): “Quality control of rain and waste waters from the Industrial Areas of Thessaloniki, Serres, Kilkis, Florina, Larissa, Volou A', Volou (appendix), Lamia and Karditsa”. Duration: 05/2008-05/2011.
 13. Municipality of Echedoros: Sewerage plan of industrial area of Thessaloniki (VIPETH). Duration: 03/2010-12/2010.
 14. AKTOR S.A., Chemical determinations in samples of lime-stabilized sludge from the WWTP "Aineia”. Duration: 03/2010-02/2011.
 15. AEEX S.A., Analytical determinations of leachates from solid wastes samples of Α.Ε.Ε.Χ. Duration: 06/2010-12/2010.
 16. G.S.R.T., Innovative Hybrid Processes using Nanoporous Membranes for Water Treatment Duration: 01/2011-01/2014.
 17. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (2005-2007): Επεξεργασία διασταλαζόντων υγρών με την τεχνολογία των βιοαντιδραστήρων με μεμβράνες (προϋπολογισμός 50.000 ευρώ)
 18. “Reinforcement of Engineering Polymers for Aerospace Applications: Development of high performance polymer nanocomposites using as filler novel 2- and 3- dimensional silicate porous matrices, layered silicates or hybrid silicate-carbon nanotubes additives” Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki. Funding: European Space Agency (ESA), 95,000 euro, 2008-09 (επιστημ. υπεύθυνος).
 19. “Ανάπτυξη Νανοδομημένων Μικρο/μεσοπορωδών Καταλυτικών Υλικών για την Πυρόλυση της Βιομάζας προς Βιοκαύσιμα και Χημικά Προϊόντα” Φορείς: Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ. Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ, προϋπολ. 50.000 ευρώ, 2005-2007 (επιστημ. υπεύθυνος).
 20. "Ανάπτυξη νανοδομημένων μικτών οξειδίων μετάλλων από Φυλλόμορφα Διπλά Υδροξείδια (LDH) ως καταλύτες σε διεργασίες de-NOx και σε αντιδράσεις σύνθεσης χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας", Φορείς: ΑΠΘ, ΕΚΕΠΥ Α.Ε., ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, University of Bucharest. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, Διακρατικά προγράμματα, προϋπολ. 23.500 ευρώ, 2006-2008 (επιστημ. υπεύθυνος).
 21. “Ανάπτυξη καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών πολυμερών – αργίλων με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και χαμηλή διαπερατότητα”, Φορείς: ΑΠΘ (επιστημ. υπεύθυνος, προϋπολογισμός 38.000 ευρώ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (συντονιστής), ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝ-ΠΕΝΕΔ2003, συνολικός προϋπολ. 138.000 ευρώ, 2005-2008.
 22. In-Vivo embolic detector-Phase ΙΙ, (ESA GSTP CCN/3-18354/05/NL/PA, 2006).
 23. Ανάπτυξη ηλεκτρικής τεχνικής για την ανίχνευση και χαρακτηρισμό φυσαλίδων σε ροή υγρών, ΠΕΝΕΔ 2003).
 24. Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το έτος 2005, (Δήμος Αγίου Αθανασίου).
 25. Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το έτος 2006, (Δήμος Αγίου Αθανασίου).
 26. Ποιοτικός έλεγχος σε κάλτσες ειδικών εφαρμογών, εταιρία ZITATOPS.
 27. Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το έτος 2007, (Δήμος Αγίου Αθανασίου).
 28. The role of g-jitters to heat conduction in liquids (ESA PS-49/50E/2007-5/VP.
 29. Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το έτος 2008, (Δήμος Αγίου Αθανασίου, 2008).
 30. In-Vivo Embolic Detector-Phase ΙΙΙa, (ESA GSTP CCN/6-18354/05/NL/PA, 2009), Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το έτος 2009, (Δήμος Αγίου Αθανασίου, 2009).
 31. Influence of gravity conditions on mass and heat transfer in porous media (ESA TRP, ESTEC/22470/09/NL/Cbi, 2009).
 32. In-Vivo Embolic Detector-Phase ΙΙΙb, (ESA GSTP C4000101764/10/NL/SFe, 2010Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το έτος 2010, (Δήμος Αγίου Αθανασίου, 2010).
 33. Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για το 1ο τρίμηνο του έτους 2011, (Δήμος Αγίου Αθανασίου, 2011).
 34. Convective boiling and condensation: local analysis and modelling of dynamics and transfers. (ESA-AO-2004-PCP-111/ELIPS-2).
 35. FASES (Fundamental and Applied Studies of Emulsion Stability). (ESA-AO-2004-PCP-109/ELIPS-2).
 36. Κέντρο Διεργασιών & Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών, INTERREG (μέτρο 2.3.1) (MIS 102652).
 37. Diamagnetic levitation for studies of fluids and granules in weightless conditions and for interdisciplinary science, (EPSRC, EP/I004599/1, 2010).
 38. Multiphase fluids management in low gravity environment, (Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada, 2010).
 39. FASES-CCN 5 (Fundamental and Applied Studies of Emulsion Stability). (CCN 5, ESA-AO-2004-PCP-109/ELIPS-2).
 40. Dynamics of Liquid Film/ Complex Wall Interaction (DOLFIN II) (AO-2009-1153, Ref. HSF-US/2010-041, 2010).
 41. Pythagoras (Environment), GSRT, “Application of innovative methods to the treatment of textile liquid wastes”, 1/4/04 – 30/8/06, €42,500.
 42. PENED 2003, GSRT, “Treatment of industrial liquid wastes for the removal of pollutants by the use of innovative micro-/mesoporous adsorbent materials and ceramic membranes”, 1/10/05 – 31/3/08, €41,598.
 43. “Απομάκρυνση διαλυμένων ρύπων από υδατικά διαλύματα με τη χρήση υπεροφητικών υλικών” ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II. (05/2005-04/2007). 50.000 ΕUR.
 44. “Απομάκρυνση χρωστικών από υδατικά διαλύματα με ρόφηση σε πολυμερή μοριακής αποτύπωσης” Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας. (02/2006-02/2008). 50.000 ΕUR.
 
Εξοπλισμός Εργαστηρίου

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΓΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios 
"Analysis of bubble-in-liquid bridge configuration as prototype for studying foam dynamics. Zero bond number case", Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460, 386-390, (2014)
2. John S. Lioumbas, Ariadni Chatzidafni, Thodoris D. Karapantsios 
"Spatial Considerations on Electrical Resistance Tomography Measurements", Measurement Science and Technology, 25(5), 55303, (2014)
3. Virginie Papadopoulou, Meng-Xing Tang, Costantino Balestra Robert J. Eckersley, Thodoris D. Karapantsios 
"Circulatory Bubble Dynamics: From Physical to Biological Aspects", Adv. Col. Int. Sci., 206, 239-249, (2014)
4. Ampatzidis C. D., Varka E-M., Karapantsios T. D. 
"Interfacial activity of Amino Acid-based Glycerol Ether Surfactants and their Performance in Stabilizing O/W Cosmetic Emulsions", Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460, 176-183, (2014)
5. Kyzas G.Z.; Lazaridis N.K.; Deliyanni E.A. 
"Oxidation time effect of activated carbons for drug adsorption", Chem. Eng. J., xx, in press, (2013)
6. Travlou N.A.; Kyzas G.Z.; Lazaridis N.K.; Deliyanni E.A. 
"Graphite oxide/chitosan composite for reactive dye removal", Chem. Eng. J., 217, 256-265, (2013)
7. Travlou N.A.; Kyzas G.Z.; Lazaridis N.K.; Deliyanni E.A. 
"Functionalization of graphite oxide with magnetic chitosan for the preparation of a nanocomposite dye adsorbent", Langmuir, 29, 1657-1668, (2013)
8. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K; Bikiaris, D.N. 
"Optimization of chitosan and β-cyclodextrin molecularly imprinted polymer synthesis for dye adsorption", Carbohydrate Polymers, 91, 198–208, (2013)
9. John S. Lioumbas, Jutta Krause & Thodoris D. Karapantsios 
"Hypergravity to explore the role of buoyancy in boiling in porous media", Microgravity Science & Technology, 25(1), 17-26, (2013)
10. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K.; Kostoglou, Μ. 
"Modelling the effect of pre-swelling on adsorption dynamics of dyes by chitosan derivatives", Chem. Eng. Sc., 81, 220-230, (2012)
11. Asouhidou, D.D.; Triantafyllidis, K.S.; Lazaridis, N.K.; Matis, K.A.  
"Adsorption of reactive dyes from aqueous solutions by layered double hydroxides.", J. Chem. Technol. Biot., 87, 575-582, (2012)
12. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K.; Mitropoulos, A.Ch.  
"Removal of dyes from aqueous solutions with untreated coffee residues as potential low-cost adsorbents: Equilibrium, reuse and thermodynamic approach. ",  Chem. Eng. J., 189-1, 148-159, (2012)
13. John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios 
"Evaporation Front compared with Crust Thickness in Potato Deep-fat Frying", J. Food Sci., 71(1), E17-E25, (2012)
14. Deliyanni E.A; Bandosz T.J. 
"Effect of Carbon Surface Modification with Dimethylamine on Reactive Adsorption of NOx", Langmuir, 27, 1837-1843, (2011)
15. Mavros P., Ricard A., Xuereb C., Bertrand J., 2011 
"A study of the effect of drag-reducing surfactants on flow patterns in stirred vessels", Chem. Eng. Res. Des., 89, 94-106, (2011)
16. Deliyanni E.A; Bandosz T.J.  
"Importance of carbon surface chemistry in development of iron-carbon composite adsorbets for arsenate removal", J. Hazard. Mater., 186, 667-674 , (2011)
17. Kyzas, G.Z.; Kostoglou, Μ.; Vassiliou, Α.Α.; Lazaridis, N.K.  
"Treatment of real effluents from dyeing reactor: Experimental and modeling approach by adsorption onto chitosan.",  Chem. Eng. J. , 168, 577–585, (2011)
18. Seredych M.; Deliyanni E.A; Bandosz T.J. 
"Role of microporosity and surface chemistry in adsorption of 4,6-dimethyldibenzothiophene on polymer-derived activated carbons", Fuel, 89, 1499-1507, (2010)
19. Kyzas, G.Z.; Kostoglou, M.; Lazaridis, N.K.  
"Relating interactions of dye molecules with chitosan to adsorption kinetic data", Langmuir, 26, 9617-9626, (2010)
20. Lazaridis, N.K.; Keenan, H.  
"Chitosan beads as barriers to the transport of azo dye in soil column", J. Hazard. Mater., 173, 144-150, (2010)
21. Kostoglou M 
"Periodic Thermal Behavior of Porous Media under Oscillating Flow Conditions", Industrial Engineering Chemistry Research, 49, 5006-5011, (2010)
22. Triantafyllidis K., Peleka E., Komvokis V. and Mavros P. 
"Iron-modified hydrotalcite-like materials as highly efficient phosphate adsorbents", Journal of Colloid and Interface Science , 342, 427–436, (2010)
23. Deliyanni, E., Seredych, M., Bandosz, T.J. 
"Interactions of 4,6-dimethyldibenzothiophene with the surface of activated carbons,",  Langmuir , 25 (1, 9302-9312, (2009)
24. Asouhidou, D.D.; Triantafyllidis, K.S.; Lazaridis, N.K.; Matis, K.A.  
"Adsorption of Remazol Red 3BS from aqueous solutions using APTES-and cyclodextrin-modified HMS-type mesoporous silicas", Colloid. Surf. A , 346, 83-90, (2009)
25. Kyzas, G.Z.; Kostoglou, M.; Lazaridis, N.K. 
"Copper and chromium(VI) removal by chitosan derivatives – A kinetic approach", Chem. Eng. J. , 152, 440-448, (2009)
26. Kyzas, G.Z.; Bikiaris, D.N.; Lazaridis, N.K.  
"Selective separation of basic and reactive dyes by molecularly imprinted polymers (MIPs)", Chem. Eng. J. , 149, 263-272, (2009)
27. Kyzas, G.Z.; Lazaridis, N.K.  
"Reactive and basic dyes removal by sorption onto chitosan derivatives", J. Colloid Interf. Sci., 331, 32-39, (2009)
28. Asouhidou, D.D.; Triantafyllidis, K.S.; Lazaridis, N.K.; Matis, K.A.; Kim, S.S.; Pinnavaia, T.J.  
"Sorption of reactive dyes from aqueous solutions by ordered hexagonal and disordered mesoporous carbons", Micropor. Mesopor. Mater., 117, 257-267, (2009)
29. Kante K.; Deliyanni E.; Bandosz T.J.  
"Interactions of NO2 with activated carbons modified with cerium, lanthanum and sodium chlorides", J. Hazard. Mater., 165, 704-713, (2009)
30. Peleka E.N., Mavros P., Zouboulis A.I., Matis K.A., 
"A hybrid flotation–microfiltration cell for effluent treatment", Desalination, 248, 881–890, (2009)
31. Gallios, GP, Vaclavikova, M 
"Removal of chromium (VI) from water streams: a thermodynamic study ", ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, 6:4, 235-240, (2008)
32. Vaclavikova, M, Gallios, GP, Hredzak, S, Jakabsky, S 
"Removal of arsenic from water streams: an overview of available techniques", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, 10: 1, 89-95, (2008)
33. Dafnopatidou, E.K.; Lazaridis, N.K.  
"Dyes removal from simulated and industrial textile effluents by dissolved-air and dispersed-air flotation techniques", Ind. Eng. Chem. Res. , 47, 5594-5601, (2008)
34. Kyzas, G.Z.; Bikiaris, D.N.; Lazaridis, N.K.  
"Low-swelling chitosan derivatives as biosorbents for basic dyes", Langmuir , 24, 4791-4799, (2008)
35. Kostoglou M, Karabelas AJ 
"On the structure of the single-phase flow field in hollow fiber membrane modules during filtration", Journal of Membrane Science, 322, 128-138, (2008)
36. Karapantsios T.D., Boutskou E.I., Touliopoulou E., Mavros P. 
"Evaluation of chemical laboratory safety based on student comprehension of chemicals labelling", Education for Chemical Engineers, 3, 66-73, (2008)
37. Dafnopatidou, EK, Gallios, GP, Tsatsaroni, EG,Lazaridis, NK 
"Reactive dyestuffs removal from aqueous solutions by flotation,", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 46:7, 2125-2132, (2007)
38. Vaseashta, A, Vaclavikova, M, Vaseashta, S, Gallios, G, Roy, P, Pummakarnchana, O 
"Nanostructures in environmental pollution detection, monitoring, and remediation", SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS, 8:1-2, 47-59, (2007)
39. Gallios, GP, Dehyanni, EA, Peleka, EN, Matis, KA 
"Flotation of chromite and serpentine ", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 55:2, 232-237, (2007)
40. Lazaridis, N.K.; Kyzas, G.Z.; Vassiliou, A.A.; Bikiaris, D.N.  
"Chitosan derivatives as biosorbents for basic dyes", Langmuir , 23, 7634-7643, (2007)
41. Kostoglou M, Karapantsios T, Matis K 
"Modeling local flotation frequency in a turbulent flow field ", Advances in Colloid and Interface Science , 122, 79-91, (2007)
42. Kostoglou M 
"Extended cell average technique for the solution of coagulation equation", Journal of Colloid and Interface Science , 306, 72-81, (2007)
43. Peleka E.N., Fanidou M.M., Mavros P.P. and Matis K.A. 
"A hybrid flotation - microfiltration cell for S/L separation: operational characteristics", Desalination, 194, 135-145, (2006)
44. Misaelides, P, Sarri, S, Zamboulis, D, Gallios, G, Zhuravlev, I, Strelko, VV 
"Separation of europium from aqueous solutions using Al3+- and Fe3+-doped zirconium and titanium phosphates", JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 268:1, 53-58, (2006)
45. Misaelides, P, Gallios, G, Sarri, S, Zamboulis, D, Pavlidou, E, Kantiranis, N, Anousis, I, Zhuravlev, I, Strelko, VV 
"Separation of uranium from aqueous solutions using Al3+- and Fe3+-modified titanium- and zirconium phosphates", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 41:1, 97-110, (2006)
46. Kostoglou M 
"The equal size binary breakage problem: evolution towards a steady shape or periodic behaviour?", Journal of Colloid and Interface Science , 299, 703-712, (2006)
47. Samaras K., Mavros P. and Zamboulis D. 
"Effect of continuous feed stream and agitator type on CFSTR mixing state", Ind. & Eng. Chem. Research, 45 (1, 4805-4815, (2006)
48. Bertrand J. and Mavros P. 
"The changing face of chemical engineering research", Chem. Eng. Res. Des., 83_A1, 1-6, (2005)
49. Chubar, NI, Samanidou, VF, Kouts, VS, Gallios, GG, Kanibolotsky, VA, trelko, VV, Zhuravlev, IZ 
"Adsorption of fluoride, chloride, bromide, and bromate ions on a novel ion exchanger", JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 291:1, 67-74, (2005)
50. Vaclavikova, M, Misaelides, P, Gallios, G, Jakabsky, S, Hredzak, S 
"Removal of cadmium, zinc, copper and lead by red mud, an iron oxides containing hydro metallurgical waste", STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS, 155, 517-525, (2005)
51. Chubar, NI, Kanibolotskyy, VA, Strelko, VV, Gallios, GG, Samanidou, VF, Shaposhnikova, TO, Milgrandt, VG, Zhuravlev, IZ 
"Adsorption of phosphate ions on novel inorganic ion exchangers ", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 255:1, 55-63, (2005)
52. Matis, KA, Lazaridis, NK, Zouboulis, AI, Gallios, GP, Mavrov, V 
"A hybrid flotation - microfiltration process for metal ions recovery", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 247:1, 29-35, (2005)
53. Khopkar A.R., Mavros P., Ranade V.V. and Bertrand J. 
"Simulation of flow generated by an axial-flow impeller: Batch and continuous operation", Chem. Eng. Res. Des., 82_A6, 737-751, (2004)
54. Svitelska, GV, Gallios, GP, Zouboulis, AI 
"Sonochemical decomposition of natural polyphenolic compound (condensed tannin)", CHEMOSPHERE, 56:10, 981-987, (2004)
55. Zhuravlev, I, Kanibolotsky, V, Strelko, V, Gallios, G, Strelko, V 
"Novel high porous spherically granulated ferrophosphatesilicate gels ", MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 39:4-, 737-744, (2004)
56. Zhuravlev, IZ, Kanibolotsky, VA, Strelko, VV, Gallios, GP 
"Novel spherically granulated inorganic ion exchangers based on aluminophosphatesilicate and ferrophosphatesilicate gels", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 39:2, 287-300, (2004)
57. Matis, KA, Zouboulis, AI, Gallios, GP, Erwe, T, Blocher, C 
"Application of flotation for the separation of metal-loaded zeolites ", CHEMOSPHERE, 55:1, 65-72, (2004)
58. Mavros P., Xuereb C., Fořt I. and Bertrand J. 
"Investigation of flow patterns in continuous-flow stirred vessels by laser Doppler velocimetry", Can. J. Chem. Eng., 80_4, 591-600, (2002)
59. Mavros P., Xuereb C., Fořt I. and Bertrand J. 
"Investigation by laser Doppler velocimetry of the effects of liquid flow rates and feed positions on the flow patterns induced in a stirred tank by an axial-flow impeller",  Chem. Eng. Sci., 57_18, 3939-3952, (2002)
60. Vlaev S.D., Mavros P., Seichter P. and Mann R. 
"Operational characteristics of a new energy-saving impeller for for gas-liquid mixing", Can. J. Chem. Eng., 80_3, 653-659, (2002)
61. Zhuravlev, I, Zakutevsky, O, Psareva, T, Kanibolotsky, V, Strelko, V, Taffet, M, Gallios, G 
"Uranium sorption on amorphous titanium and zirconium phosphates modified by Al3+ or Fe3+ ions", JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 254:1, 85-89, (2002)
62. Aubin J., Mavros P., Fletcher D.F., Bertrand J. and Xuereb C. 
"Effect of axial agitator configuration (up-pumping, down-pumping, reverse rotation) on flow patterns generated in stirred vessels", Chem. Eng. Res. Des., 79_A8, 845-856, (2001)
63. KYDROS, KA, GALLIOS, GP, MATIS, KA 
"MODIFICATION OF PYRITE AND SPHALERITE FLOTATION BY DEXTRIN ", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 29:17, 2263-2275, (1994)
64. KYDROS, KA, GALLIOS, GP, MATIS, KA 
"ELECTROLYTIC FLOTATION OF PYRITE ", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 59:3, 223-232, (1994)
65. MATIS, KA, KYDROS, KA, GALLIOS, GP 
"PROCESSING A BULK PYRITE CONCENTRATE BY FLOTATION REAGENTS", MINERALS ENGINEERING, 5: 3-, 331-342, (1992)
66. MATIS, KA, GALLIOS, GP, STALIDIS, GA, HOLLICK, CT 
"FLOTATION OF MAGNESITE AND DOLOMITE BY FATTY-ACIDS ", TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY, 98, C99-C105, (1989)
67. MATIS, KA, GALLIOS, GP, ZOUBOULIS, AI 
"ADSORPTION OF FATTY-ACIDS ON FINE MINERAL PARTICLES AS A PURIFICATION METHOD OF INDUSTRIAL WASTEWATERS ", TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, 20-1, 425-435, (1989)
68. MATIS, KA, GALLIOS, GP 
"ANIONIC FLOTATION OF MAGNESIUM CARBONATES BY MODIFIERS ", INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING, 25:3-, 261-274, (1989)
69. GALLIOS, GP, MATIS, KA 
"FLOATABILITY OF MAGNESIUM CARBONATES BY SODIUM OLEATE IN THE PRESENCE OF MODIFIERS ", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 24:1-, 129-143, (1989)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki