Ζιάννα Αριάδνη

Ζιάννα Αριάδνη

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων δισθενών μετάλλων με ligands δότες οξυγόνου ή/και αζώτου
  • Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων σύμπλοκων ενώσεων (αλληλεπίδραση με το DNA ή με αλβουμίνες)