Ζαρζάνη Λυδία

Ζαρζάνη Λυδία

Διοικητικός Υπάλληλος

Γραμματεία
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
και Διακίνηση εγγράφων