Ταρούση Αλκέτα

Ταρούση Αλκέτα


Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων με βιοδραστικά ligands
  • Mελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων ενώσεων συναρμογής (αλληλεπίδραση με το DNA ή με αλβουμίνες, αντιμικροβιακή δράση, αντιοξειδωτική δράση)