Παπή Ρηγίνη

Παπή Ρηγίνη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Βιοχημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη
  • Μελέτη της δράσης ενζύμων με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον, σταθεροποίηση ή και ενίσχυση της δράσης τους με τεχνικές καθήλωσης σε πολυμερικούς φορείς ή άλλα νανοϋλικά.
  • Ρύθμιση της δράσης ενζύμων σε γονιδιακό επίπεδο
  • Μικροβιακές ζυμώσεις, τεχνολογία ενζύμων και μεταβολική μηχανική για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Ξανθάνη, αλκοόλες, ανασυνδυασμένα ένζυμα, βιταμίνες Β2, Β12, βιοπολυμερή κ.α.)
  • Μελέτη της παραγωγής και της δομής βιοπολυμερών στο βακτήριο thermophilus. Επιφανειακή τροποποίηση της δομής τους με βιομόρια για την κατασκευή μικροσφαιριδίων (nanoparticles) και βιο-υμενίων (biofilms) με πιθανές βιοϊατρικές εφαρμογές
  • Προσδιορισμός της γενετικής ποικιλότητας σε διάφορα είδη με τη χρήση μοριακών δεικτών (microsatellite DNA)
  • Προσδιορισμός μεταλλάξεων σε γονίδια και της μερικής απώλειας της λειτουργικότητας γονιδίων με απώτερο σκοπό τη συσχέτισή τους με ασθένειες
  • Διαχωρισμός και ταυτοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολιτών με χρωματογραφία HPLC σε φυσικά προϊόντα και βιολογικά δείγματα.
  • Μελέτη του μηχανισμού μοριακής αποτύπωσης πεπτιδίων, ορμονών ή ενζύμων σε νανοσωματίδια.
  • Μελέτη της βιολογικής δράσης νεοσυντιθέμεων ουσιών, συμπλόκων ενώσεων, νανο-υλικών κ.α.

Προπτυχιακά μαθήματα