Λαζαρίδου Ελπίδα

Λαζαρίδου Ελπίδα

ΕΤΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, and Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ