Σοφία Λάλου

Σοφία Λάλου

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς των προϊόντων που έχουν υποστεί ζύμωση, της αξιοποίησης αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων, της ακινητοποίηση μικροοργανισμών (κυρίως κύτταρων ζύμης και προβιοτικών βακτηρίων), της βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοενεργών συστατικών προστιθέμενης αξίας, της ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων καθώς και του ελέγχου ποιότητας και της οργανοληπτικής ανάλυσης προϊόντων τροφίμων.