Λάμπρου Παρασκευάς

Λάμπρου Παρασκευάς

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Βιοχημείας

I graduated from the Department of Molecular Biology and Genetics of Democritus University of Thrace in November 2005. In October 2007, I was admitted to the postgraduate programme of Laboratory of Biochemistry at School of Chemistry in Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). In January 2010, I was admitted as a PhD-student to the International Helmholtz Research School of Biophysics and Soft Matter (BioSoft) and I completed a PhD-thesis at the Institute of Complex Systems (ICS-5: Molecular Biophysics) at Research Center Jülich in Germany. My PhD-thesis involved studies on protein folding with fluorescence spectroscopy techniques and circular dichroism measurements. In March 2014, I joined the Biomaterials group at the Department of Materials Science and Technology at University of Crete as a postdoctoral researcher. The research project involved the design of bio-inspired “recombinamer” proteins with the aim to fabricate scaffolds. In June 2016, I joined the LTFN group at the Department of Physics of Aristotle University of Thessaloniki as a research associate in the Nanobiomaterials lab. Currently, I am a postdoctoral researcher in the group of Prof. T. Choli-Papadopoulou at School of Chemistry in AUTH. My research project involves the production of self-assembling “recombinamer” proteins with the aim to make scaffolds for tissue engineering purposes. I received training in molecular biology techniques, e.g. PCR, RT-PCR, clonings, mutagenesis, designing of concatemeric genes, as well as biochemistry techniques, e.g. protein purification techniques, Western blot, co-precipitation assays, ELISA, spectroscopy techniques, and computer programming in Matlab. My research interests focus on fabrication of biomaterials for bottom-up biotechnological applications.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ