Λάμπρου Παρασκευάς

Λάμπρου Παρασκευάς

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Βιοχημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Έρευνα

  • Κατασκευή πρωτεϊνικών βιοϋλικών για “bottom-up” νανο-βιοτεχνολογικές εφαρμογές.
  • Σχεδιασμός και παραγωγή βιο-εμπνευσμένων “recombinamer” πρωτεϊνών με ικανότητα αυτο-οργάνωσης με σκοπό την κατασκευή ικριωμάτων.
  • Παραγωγή φυσικών βιοϋλικών ως τεχνητά νανο-δίκτυα τα οποία μιμούνται την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM).
  • Μελέτες στην σχέση μεταξύ των μεταβολιτών του μικροβιώματος και της εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας