Κορναράκη Σοφία

Κορναράκη Σοφία

Διοικητικός Υπάλληλος

Γραμματεία
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές