Κεσόγλου Αλεξάνδρα

Κεσόγλου Αλεξάνδρα

Διοικητικός Υπάλληλος

Γραμματεία
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εύδοξος, Οικονομικά