Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) †

Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) †

Ομότιμος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Βιοχημείας

Ιδρυτής Εργαστηρίου Βιοχημείας (1977)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ