Ευγενίδης Σωτήρης

Ευγενίδης Σωτήρης

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Σωτήρης Ευγενίδης (Χημικός, MSc, PhD) είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) Θεωρητική και πειραματική μελέτη πολυφασικών συστημάτων, β) Φαινόμενα μεταφοράς σε μικρο-βαρύτητα και υπερ-βαρύτητα, γ) Διαβροχή στερεών επιφανειών, δ) Εφαρμογή μετρήσεων ηλεκτρικής εμπέδησης για τη διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου και της Νόσου Αποσυμπίεσης. Διαθέτει 2 Ευρωπαϊκές πατέντες, έχει δημοσιεύσει 25 άρθρα και έχει συμμετάσχει σε 50 συνέδρια. Επίσης, ο Δρ. Σ. Ευγενίδης έχει συμμετάσχει σε 12 Ευρωπαϊκά Έργα (τα 10 χρηματοδοτούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος-ESA), καθώς και στην οργανωτική επιτροπή 5 διεθνών συνεδρίων. Τέλος, έχει βραβευτεί από την ESA και τη NASA για την έρευνα του σε μη γήινες συνθήκες (βαρύτητα: 0-20 g) και την επιτυχή μεταφορά διαστημικής τεχνολογίας στη γη.

Διδασκαλία

 • Εργαστηριακές ασκήσεις Χημικής Τεχνολογίας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών

Έρευνα

Διφασικές ροές υγρού-αερίου

 • Μετρήσεις κλάσματος κενού, μεγέθους και ταχύτητας φυσαλίδων
 • Εφαρμογή Τομογραφίας ηλεκτρικής αντίστασης, Φασματοσκοπίας ηλεκτρικής εμπέδησης, οπτικών/ακουστικών διαγνωστικών
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική
 • Χρήση Νευτωνικών/μη-Νευτωνικών υγρών προσομοίωσης φυσικών ιδιοτήτων του αίματος

Διαβροχή στερεών επιφανειών

 •  Πρωτότυπη φυγοκεντρική διάταξη για τη μελέτη της διαβρεξιμότητας στερεών επιφανειών επικαλυμμένων με βιοφίλμ, βελτιωτική επίστρωση ή βαφή.
 • Ανασύνθεση της τρισδιάστατης γεωμετρίας σταγόνων πάνω σε στερεές επιφάνειες μέσω οπτικών διαγνωστικών και ειδικού λογισμικού.

Ιατρικές διαγνωστικές τεχνικές κυκλοφορίας αίματος

 • Ανάπτυξη ιατρικών διαγνωστικών συσκευών για την αποτίμηση της κυκλοφορίας του αίματος στο ανθρώπινο σώμα
 • Εφαρμογή καινοτόμας φασματοσκοπικής τεχνικής ηλεκτρικής εμπέδησης υψηλής ευαισθησίας και ακρίβειας.
 • Διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και της νόσου αποσυμπίεσης (αστροναύτες, δύτες, εργάτες μετρό, κλπ.).