Λυκάκης Ιωάννης

Λυκάκης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ο Ιωάννης Λυκάκης είναι Διπλωματούχος Χημικός (1997) και Διδάκτωρ του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003). Tο 2011 διορίστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και από το 2018 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Διαθέτει >70 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, οι οποίες έχουν πάνω από 1500 αναφορές με h-index 23 (Scopus) και πάνω από 60 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8165-5604, Author Scopus ID: 6507459268, http://blogs.auth.gr/lykakis/). Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 2012 για την καλύτερη δημοσιευμένη εργασία στον τομέα της οργανικής χημείας και από το Εμπειρίκειον Ίδρυμα Αθηνών το 2018, για την ενίσχυση της επιστημονικής του έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κατάλυση και Φωτοκατάλυση Οργανικών Αντιδράσεων στα πλαίσια της Αειφόρος Χημείας, με την χρήση νανοσωματιδίων των μετάλλων και πολυοξομεταλλικών πλειάδων, καθώς και στην ανάπτυξη και μηχανιστική μελέτη νέων καταλυτικών συνθετικών μεθοδολογιών προς παραγωγή οργανικών ενώσεων με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ