Λυκάκης Ιωάννης

Λυκάκης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Ιωάννης Λυκάκης είναι Διπλωματούχος Χημικός (1997) και Διδάκτωρ του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003). Το 2005 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στα πλαίσια Marie Curie Network στο CNR, Bologna, Italy, με την επίβλεψη του Χρ. Χατζηλιάλογλου. Tο 2011 διορίστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και από το 2018 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα.

Συμμετείχε στη συγγραφή τριών κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία, ενός επιστημονικού βιβλίου, στη μετάφραση τριών ελληνικών πανεπιστημιακών βιβλίων Οργανικής Χημείας και Φασματοσκοπίας, καθώς και τoν συντονισμό των δύο ειδικών τευχών “Noble Metal Nanoparticles in Catalysis” in Nanomaterials (ISSN 2079-4991) και “Photocatalysis and Free Radicals in Organic Synthesis” in Organics (ISSN 2673-401X).

Είναι μέλος της American Chemical Society και μέλος του Editorial Board Member of Organics-MDPI.

Διδασκαλία

  • Οργανική Χημεία
  • Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων
  • Χημεία υλικών
  • Φυσική οργανική Χημεία

Έρευνα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κατάλυση και Φωτοκατάλυση Οργανικών Αντιδράσεων στα πλαίσια της Αειφόρος Χημείας, με την χρήση νανοσωματιδίων των μετάλλων και πολυοξομεταλλικών πλειάδων, καθώς και στην ανάπτυξη και μηχανιστική μελέτη νέων καταλυτικών συνθετικών μεθοδολογιών παραγωγής Ν-ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 75 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με πάνω από 2100 αναφορές (Scopus) με h-index 27 (Google Scholar)) και πάνω από 90 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8165-5604).

Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει 5 μεταδιδακτορικές θέσεις, 4 διδακτορικά και 13 Μεταπτυχιακά και πάνω από 30 πτυχιακές εργασίες.

Στην ερευνητική του πορεία έχει συντονίσει και συμμετέχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 2012 για την καλύτερη δημοσιευμένη εργασία στον τομέα της οργανικής χημείας και από το Εμπειρίκειον Ίδρυμα Αθηνών το 2018, για την ενίσχυση της επιστημονικής του έρευνας.

Προπτυχιακά μαθήματα