Τσιπλακίδης Δημήτριος

Τσιπλακίδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

Ο Δημήτριος Τσιπλακίδης είναι διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2001, Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μετάλλων με υδατικά διαλύματα και με NAFION και του μηχανισμού της με οξείδια χρησιμοποιώντας θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση και μετρήσεις του έργου εξόδου των καταλυτών ‐ ηλεκτροδίων”, Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς, Καθηγητής). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηλεκτροκατάλυση, στις διατάξεις ηλεκτρόλυσης και κυψέλες καυσίμου, στην ετερογενή κατάλυση, στις αλληλεπιδράσεις μετάλλου‐φορέα και στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Τσιπλακίδη βρίσκονται στην περιοχή των διατάξεων ηλεκτρόλυσης, των κυψελών καυσίμου, των ενοποιημένων συστημάτων αναγεννούμενων/αντιστρεπτών κυψελών καυσίμου και των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Είναι συγγραφέας 57 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, κατέχει 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αποτελεί έναν από τους συγγραφείς του βιβλίου “Electrochemical Activation of Catalysis” (Kluwer/Plenum 2001). Στον κ. Τσιπλακίδη έχει απονεμηθεί το βραβείο “Oronzio De Nora Foundation Prize of International Society of Electrochemistry (ISE) on Electrochemical Technology and Engineering, 2004” ενώ διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency, ESA) έργων. Επίσης, ο κ. Τσιπλακίδης έχει επιβλέψει 4 υποψήφιους διδάκτορες καθώς και 14 Μεταπτυχιακούς/Προπτυχιακούς Φοιτητές.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ