ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητες θα εξοικειωθούν με ειδικες τεχνικες αναλυσης και διαχωρισμού και θα ενημερωθούν για τη χρηση των οργανων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτηματα της καθε τεχνικής και τις εφαρμογές της.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τύποι και σύσταση δειγμάτων. Δειγματοληψία, συντήρηση δειγμάτων, απώλειες συστατικών δείγματος. Τεχνικές προκατεργασίας δειγμάτων. Τεχνικές υγρής πέψης με οξέα και μίγματα. Σύντηξη. Ξηρή τεφροποίηση. Καύση με πλάσμα οξυγόνου. Επίδραση μικροκυμάτων και ακτινοβολιών. Ειδικές συσκευές διαλυτοποίησης στερεών και υγρών υλικών. Μέθοδοι χημικής ανάλυσης νερών (πόσιμου, θαλασσινού), ορυκτών και πετρωμάτων (ασβεστόλιθος, χρωμίτης), πυριτικών υλικών (κεραμικά, γυαλιά, τσιμέντα), μετάλλων και κραμάτων (ορείχαλκος, χάλυβας). Εφαρμογές των διαχωριστικών, φασματοσκοπικών, ηλεκτροχημικών και αυτομάτων τεχνικών στη χημική ανάλυση διαφόρων υλικών και υποστρωμάτων, και εργαστηριακές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία

Ειδικές Μέθοδοι Διαχωρισμού και Χημικής Ανάλυσης. Κεφάλαια 7,8,9,19. Ι.Στράτης, Γ.Ζαχαριάδης, Β.Σαμανίδου και Γ.Θεοδωρίδης Βιβλίο. Σελίδες 398. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2004.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ211
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: