ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θα γνωρίζουν να διασυνδεόσουν συστήματα με η/Υ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πειράματα ελεγχόμενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. (υλικά διασύνδεσης, λογισμικό, πρωτόκολλα). Προσομοίωση πειραμάτων. Έλεγχος πειραμάτων από απόσταση μέσω δικτύου.

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ108
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: