ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Α05
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος:

Διδάσκοντες: