Αγγαρίδης Παναγιώτης

Αγγαρίδης Παναγιώτης

Αγγαρίδης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής /τρια

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργασίες Φοιτητών εντός ΑΠΘ

Σε εξέλιξη

 1. , Αποστολίνα Λαμπρινή-Παναγιώτα. Σύμπλοκες ενώσεις του Cu(I) στην ενεργο-ποίηση μικρών μορίων και σε καταλυτικές μετατροπές οργανικών υποστρωμάτων
 2. Βαρνά Δέσποινα. «Σύμπλοκα μεταβατικών μετάλλων με φωσφίνες, ετεροκυκλικές θειόνες και καρβένια: σύνθεση, δομή, φωτοφυσικές ιδιότητες και μελέτες βιοδραστικότητας».
 3. Τζατζά Χαρίκλεια. Σύνθεση και μελέτη φωταυγών συμπλόκων μεταβατικών μετάλλων για τεχνολογικές εφαρμογές και βιοδραστικότητα
 4. Ζυγουβελη Κωνσταντινα. Σύμπλοκα Cu(Ι) και Ag(I) με ενδιαφέρον ως φωτοδραστικά υλικά και σε βιολογικές εφαρμογές
 5. Συμεωνίδου Φανή. Σύνθεση και μελέτη φωταυγών συμπλόκων μεταβατικών μετάλλων για τεχνολογικές εφαρμογές και βιοδραστικότητα
 6. , Καραμπάση Χριστίνα. Σύνθεση και μελέτη φωταυγών συμπλόκων του χαλκού(I) για εφαρμογή ως υλικά εκπομπής σε συσκευές φωτισμού OLED και LEC
 7. , Καρλιώτη Γεωργία. Σύνθεση συμπλόκων του αργύρου(I), μελέτη των φωτοφυσικών ιδιοτήτων τους και της βιοδραστικότητάς τους

2017–2018

 1. Στυλιδου Βιλελμινη. «Σύνθεση και μελέτη φωταυγών ετεροληπτικών συμπλόκων του χαλκού(Ι) με ετεροκυκλικά θειολικά ιόντα, φωσφίνες και διιμίνες».
 2. Τζαφερη Ελενη-Ιωαννα. Σύμπλοκα Cu(Ι) και Ag(I) με ενδιαφέρον ως φωτοδραστικά υλικά και σε βιολογικές εφαρμογές
 3. Πλιατσιος Νικολαος. «Σύνθεση και χαρακτηρισμός φωταυγών κατιοντικών συμπλόκων του χαλκού (Ι) με διφωφίνες και διιμίνες μεγάλων στεροχημικών απαιτήσεων και εκετεταμένης συζυγίας»

2016–2017

 1. Κωσταρα Φωτεινη. «Φωταυγή ετεροληπτικά σύμπλοκα του χαλκού(Ι) με φωσφίνες, διϊμίνες και ετεροκυκλικά θειολικά ιόντα ως ligand».

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ,
 • ,
2019-01-12T20:02:17+00:00