Ακρίβος Περικλής

Ακρίβος Περικλής

Ακρίβος Περικλής

Καθηγητής /τρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2018-12-10T22:43:50+00:00