Ζωγράφος Αλέξανδρος

Ζωγράφος Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Βιομιμητική σύνθεση πολύπλοκων φυσικών προϊόντων με ενδιαφέρουσα βιολογική δράση
  • Διαφοροποιημένη σύνθεση βιβλιοθηκών με δομική πολυπλοκότητα ανάλογη φυσικών προϊόντων
  • CH-Ενεργοποίηση ετεροκυκλικών δακτυλίων.
  • Αερόβια οξείδωση CH-δεσμών και ετεροατόμων

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ