Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

Ο Δρ Σωτήρης Σωτηρόπουλος , Καθηγητής Ηλεκτροχημείας στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ., έχει τριακονταετή εμπειρία στην ηλεκτροχημεία, με έμφαση στην ηλεκτροκατάλυση, φωτοηλεκτροκατάλυση και ηλεκτροανάλυση. Είναι συγγραφέας άνω των 100 εργασιών σε διεθνή περιοδικά (με πάνω από 2700 αναφορές και H-index=31), έχει επιβλέψει/ επιβλέπει 10 διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και την Αγγλία (έχοντας συνεπιβλέψει άλλες 7) και έχει συμμετάσχει σε 21 ελληνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα (έχοντας διευθύνει 11 από αυτά). Eίναι μέλος της εκδότικής ομάδας (Editor) του περιοδικού Electrochimica Acta (Elsevier, impact factor 2019: IF=5.383).

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ