Οι τριτοετείς και τεταρτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 φοιτήτριες/τές που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση από την Τρίτη 1/7/2020 (ώρα 00:01) έως την Παρασκευή 4/9/2020 (ώρα 23:59). Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 4 θέματα (με σειρά προτίμησης) από το νέο κατάλογο με θέματα πτυχιακών εργασιών που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις 28/9/2020.