Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-20, για μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα συγκεκριμένων χωρών του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Νορβηγία, Ολλανδία) και σε συγκεκριμένες ειδικεύσεις των τομέων

– Μηχανικής & Ενέργειας (ΤΜΕ): 4 θέσεις
– Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης (ΤΟΔ): 4 θέσεις
– Θετικών Επιστημών (ΤΘΕ): 2 θέσεις

Αίτηση δύνανται να υποβάλλουν και όσοι/όσες έχουν ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2019