Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με 1 υποτροφία που χορηγεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε Έλληνα/Ελληνίδα νέο/νέα επιστήμονα, για πραγματοποίηση έρευνας σε μία από τις 4 Σχολές του Ινστιτούτου Προηγμένων Ερευνών (IAS-Princeton): Ιστορικών Μελετών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών.

Η προθεσμία υποβολής διαφέρει ανά Σχολή (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), ενώ, συνίσταται από το Ινστιτούτο, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως πριν την προθεσμία, καθώς στην περίπτωση που απαιτούνται συστατικές επιστολές, αυτές θα πρέπει να παραληφθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.