Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα για πτυχιούχο του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ