Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν γνωστοποίησης από το ΥΠΠΕΘ (Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Γ΄-Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας), στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών σχετικά με την απονομή, σε ξένο υπήκοο, αντίστοιχου Βραβείου για εξαιρετική επιστημονική εργασία στον τομέα των Φυσικών Επιστημών (Natural Sciences) που αφορά στη Σλοβακία.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων (nominations) είναι η 31η Μαρτίου 2019