Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης  τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου σε φοιτητές καταγόμενους από τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Έδεσσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ