Διευθύντρια Εργαστηρίου: Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη, (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου:

Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ιδρύθηκε το 1939.

Οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, σε προπτυχιακό επίπεδο, τη διδασκαλία και την εργαστηριακή άσκηση φοιτητών του Τμήματος Χημείας, όπως επίσης και φοιτητών άλλων Τμημάτων (Φυσικής, Φαρμακευτικής και Γεωλογίας) στο αντικείμενο της Ανόργανης Χημείας και της Γενικής Χημείας. Επιπλέον, στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας προσφέρει μαθήματα κατεύθυνσης και  επιλογής σχετικά με την Νανοχημεία, Χημεία Υλικών, Βιοανόργανη Χημεία, Φυσικές μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία, Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση, Ραδιοχημεία και Πυρηνική Χημεία, Ιστορία και Επιστημολογία Θετικών Επιστημών, Διδακτική της Χημείας και το Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας καθώς και ερευνητικές πτυχιακές εργασίες.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου υποστηρίζουν διδακτικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και εκπαιδεύει ερευνητικά μεταπτυχιακούς φοιτητές για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας.

Το εργαστήριο διαθέτει Περιθλασίμετρο ακτίνων X (ανάλυση/επίλυση κρυσταλλικών δομών), Φασματοφωτόμετρα (υπερύθρου IR, υπεριώδους ορατού UV-Vis, φθορισμού), Ηλεκτροχημική διάταξη κυκλικής βολταμετρίας, Θερμική ανάλυση, Μαγνητικές μετρήσεις σε θερμοκρασία δωματίου, Ιξωδόμετρο, α και γ-φασματοσκοπία (ανιχνευτές NaI και Ge), φθορισμό με ακτίνες Χ και Aτομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη, λάμπες (Pb, Fe, Sn, Cd, P)

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας αφορά τα αντικείμενα:

Ενώσεις συναρμογής: Σύνθεση και χαρακτηρισμός με περίθλαση ακτίνων-Χ και άλλες φυσικοχημικές μεθόδους. Μελέτη της αντιμικροβιακής και αντικαρκινικής συμπεριφοράς και της σχέσης δομής–βιοδραστικότητας ενώσεων με βιολογικό ενδιαφέρον. Μελέτη των φωτοφυσικών και μαγνητικών ιδιοτήτων νέων υλικών για εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής (εκπομποί τύπου OLED, φωτοκαταλύτες παραγωγής υδρογόνου, φωτοευαισθητοποιητές για ηλιακές κυψέλες τύπου DSSC, μονομοριακοί μαγνήτες.

Ανόργανα Νανοσωματίδια: Σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιολογική μελέτη (αλληλεπίδραση με DNA, αντιμικροβιακή και αντικαρκινική συμπεριφορά). Μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα για βιοϊατρικές εφαρμογές όπως διαγνωστικές τεχνικές (μαγνητική τομογραφία), θεραπεία (υπερθερμία) και μεταφορά φαρμάκων.

Ραδιοχημεία: Εφαρμογές ραδιοχημικών και πυρηνικών τεχνικών στην έρευνα υλικών. Περιβαλλοντική ραδιοχημεία. Προσρόφηση ραδιονουκλιδίων από φυσικά και συνθετικά προσροφητικά υλικά. Φασματοσκοπία ακτίνων-γ και -Χ και εφαρμογές τους στην ανάλυση.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής 231-099-7706
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγήτρια 231-099-7876
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7997
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7748
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7790
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7437
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7853
Βασιλειάδου Σαούλα Βασιλειάδου Σαούλα ΕΤΕΠ 231-099-7809
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα ΕΤΕΠ 231-099-7747
Καραγιαννίδης Πέτρος Καραγιαννίδης Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής
Μανουσάκης Γεώργιος † Μανουσάκης Γεώργιος † Ομότιμος Καθηγητής
Τοσσίδης Ιωάννης Τοσσίδης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Βαμβακίδης Κοσμάς Βαμβακίδης Κοσμάς Μεταδιδάκτορας 231-099-7848
Γιαννούση Κλεονίκη Γιαννούση Κλεονίκη Μεταδιδάκτορας 231-099-7848
Ζιάννα Αριάδνη Ζιάννα Αριάδνη Μεταδιδάκτορας 231-099-7791
Ταρούση Αλκέτα Ταρούση Αλκέτα Μεταδιδάκτορας 231-099-7791