Διευθυντής Εργαστηρίου: Γιαννακουδάκης Ανδρέας (Καθηγητής)

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννακουδάκης Ανδρέας Γιαννακουδάκης Ανδρέας Καθηγητής /τρια 231-099-7683
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγητής /τρια 231-099-7724
Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Καθηγητής /τρια 231-099-7735