Διευθύντρια Εργαστηρίου: Σαμανίδου Βικτωρία (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Κακουλίδου Έλλη, Τηλ. 2310 997867

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ιδρύθηκε το 1963 και εντάσσεται στον Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής και Εκπαιδευτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Σήμερα το Εργαστήριο αριθμεί 7 μέλη Δ.Ε.Π., 6 Καθηγητές Α’ βαθμίδας και 1 Επίκουρο Καθηγητή. Η λειτουργία του υποστηρίζεται επίσης από 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 1 μέλος Διοικητικού Προσωπικού. Κύριο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετείται από τα μέλη του Εργαστηρίου στην διδασκαλία και στην έρευνα είναι η Αναλυτική Χημεία, και συγκεκριμένα η ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων, καθώς και η διερεύνηση νέων ενόργανων τεχνικών ανάλυσης και καινοτόμων υλικών που χρησιμοποιούνται στη χημική ανάλυση. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο περιλαμβάνεται η διδασκαλία πολλών μαθημάτων στο Προπτυχιακό και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Εκτός των φοιτητών του Τμήματος Χημείας, εκπαιδεύονται και φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται στη Βιοανάλυση, Μεταβολομική Ανάλυση, Φαρμακευτική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Ανάλυση τροφίμων, και βιολογικών δειγμάτων, κλπ. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται οι Διαχωριστικές τεχνικές ανάλυσης και προκατεργασίας (CE, HPLC, HPΙC, SPE, SPME) και οι Συνδυασμένες (SI/FI-HPLC, SI/FI-CE, LC-MS, GC-MS) τεχνικές ανάλυσης, με ποικίλους ανιχνευτές.

 • Ζαχαριάδης Γιώργος
 • Ζώτου Αναστασία-Στέλλα
 • Θεοδωρίδης Γεώργιος
 • Σαμανίδου Βικτωρία
 • Τζαναβάρας Παρασκευάς

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ KAI ΠΟΛΥΣΤΟΙΧΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται στη Αρχαιομετρική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Βιοανάλυση, Ανάλυση τροφίμων, κλπ. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τις Φασματοσκοπικές τεχνικές που βασίζονται στην Ατομική Φασματοσκοπία (FAAS, ETAAS, ICP-AES, AES)  τις Συνδυασμένες τεχνικές που συνδυάζουν διαχωριστική τεχνική με ισχυρούς και εκλεκτικούς ανιχνευτές, όπως Φασματόμετρα μάζας, (SI/FI-HPLC, SI/FI-CE, LC-MS, GC-MS, LC-ICP κλπ), τις Αυτόματες τεχνικές συνεχούς ροής (FI, SI), τις Αυτοματοποιημένες τεχνικές κατεργασίας δείγματος, τις πολυστοιχειακές τεχνικές κλπ.

 • Ζαχαριάδης Γιώργος
 • Ανθεμίδης  Αριστείδης
 • Θεοδωρίδης Γεώργιος
 • Τζαναβάρας Παρασκευάς

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται στη Βιοανάλυση, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Ανάλυση τροφίμων, βιολογικών δειγμάτων, κλπ. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τις Ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές (Βολταμετρία, Ποτενσιομετρία, Εκλεκτικά Ηλεκτρόδια, κλπ), τους Αισθητήρες και τους Βιοαισθητήρες.

 • Γηρούση Στέλλα
 • Τζαναβάρας Παρασκευάς

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ

Αναπτύσσονται νέες τεχνικές που βασίζονται στη χρήση καινοτόμων υλικών (νανοϋλικά, πολυμερή, γραφένια, κλπ) που εφαρμόζονται στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, δειγμάτων τροφίμων, κλπ.)

 • Όλα τα μέλη του Εργαστηρίου.
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ανθεμίδης Αριστείδης Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγητής /τρια 231-099-7826
Γηρούση Στέλλα Γηρούση Στέλλα Καθηγητής /τρια 231-099-7722
Ζαχαριάδης Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής /τρια 231-099-7707
Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Καθηγητής /τρια 231-099-7746
Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής /τρια 231-099-7718
Σαμανίδου Βικτωρία Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγητής /τρια 231-099-7698
Τζαναβάρας Παρασκευάς Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7804
Δημήτριος Γ. Θεμελής Δημήτριος Γ. Θεμελής Ομότιμος Καθηγητής 231-027-2972

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου για το ΠΠΣ

https://analchemauth.blogspot.com/

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου για το ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

https://postgradanalchem.blogspot.com/