Διευθύντρια Εργαστηρίου: Σαμανίδου Βικτωρία (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Κακουλίδου Έλλη, Τηλ. 2310 997867

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ιδρύθηκε το 1963 και εντάσσεται στον Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής και Εκπαιδευτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Σήμερα το Εργαστήριο αριθμεί 7 μέλη Δ.Ε.Π., 6 Καθηγητές Α’ βαθμίδας και 1 Επίκουρο Καθηγητή. Η λειτουργία του υποστηρίζεται επίσης από 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 1 μέλος Διοικητικού Προσωπικού. Κύριο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετείται από τα μέλη του Εργαστηρίου στη διδασκαλία και στην έρευνα είναι η Αναλυτική Χημεία, και συγκεκριμένα η ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων, καθώς και η διερεύνηση νέων ενόργανων τεχνικών ανάλυσης και καινοτόμων υλικών που χρησιμοποιούνται στη χημική ανάλυση. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο περιλαμβάνεται η διδασκαλία πολλών μαθημάτων στο Προπτυχιακό και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Εκτός των φοιτητών του Τμήματος Χημείας, εκπαιδεύονται και φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.

Laboratory of Analytical Chemistry

https://encyclopedia.pub/item/revision/70af7a071e44c54ffa89ab2929c78581

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • European Chemical Society-Division of Analytical Chemistry
 • Eurachem, A focus for Analytical Chemistry in Europe
 • American Chemical Society Division of Analytical Chemistry
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
 • Analysis resources
 • Analytical Sciences Digital Library
 • ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

  Αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται στη Βιοανάλυση, Μεταβολομική Ανάλυση, Φαρμακευτική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Ανάλυση τροφίμων, βιολογικών δειγμάτων, κλπ. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται οι Διαχωριστικές τεχνικές ανάλυσης και προκατεργασίας (CE, HPLC, HPΙC, SPE, SPME) και οι Συνδυασμένες (SI/FI-HPLC, SI/FI-CE, LC-MS, GC-MS) τεχνικές ανάλυσης, με ποικίλους ανιχνευτές.

  • Ζαχαριάδης Γιώργος
  • Ζώτου Αναστασία-Στέλλα
  • Θεοδωρίδης Γεώργιος
  • Σαμανίδου Βικτωρία
  • Τζαναβάρας Παρασκευάς

  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ KAI ΠΟΛΥΣΤΟΙΧΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται στη Αρχαιομετρική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Βιοανάλυση, Ανάλυση τροφίμων, κλπ. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τις Φασματοσκοπικές τεχνικές που βασίζονται στην Ατομική Φασματοσκοπία (FAAS, ETAAS, ICP-AES, AES)  τις Συνδυασμένες τεχνικές που συνδυάζουν διαχωριστική τεχνική με ισχυρούς και εκλεκτικούς ανιχνευτές, όπως Φασματόμετρα μάζας, (SI/FI-HPLC, SI/FI-CE, LC-MS, GC-MS, LC-ICP κλπ), τις Αυτόματες τεχνικές συνεχούς ροής (FI, SI), τις Αυτοματοποιημένες τεχνικές κατεργασίας δείγματος, τις πολυστοιχειακές τεχνικές κλπ.

  • Ζαχαριάδης Γιώργος
  • Ανθεμίδης  Αριστείδης
  • Θεοδωρίδης Γεώργιος
  • Τζαναβάρας Παρασκευάς

  ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

  Αναπτύσσονται νέες ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές με βελτιωμένα χαρακτηριστικά επίδοσης και εφαρμόζονται στη Βιοανάλυση, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Ανάλυση τροφίμων, βιολογικών δειγμάτων, κλπ. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τις Ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές (Βολταμετρία, Ποτενσιομετρία, Εκλεκτικά Ηλεκτρόδια, κλπ), τους Αισθητήρες και τους Βιοαισθητήρες.

  • Γηρούση Στέλλα
  • Τζαναβάρας Παρασκευάς

  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ

  Αναπτύσσονται νέες τεχνικές που βασίζονται στη χρήση καινοτόμων υλικών (νανοϋλικά, πολυμερή, γραφένια, κλπ) που εφαρμόζονται στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, δειγμάτων τροφίμων, κλπ.)

  • Όλα τα μέλη του Εργαστηρίου.
  ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  Ανθεμίδης Αριστείδης Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγητής 231-099-7826
  Γηρούση Στέλλα Γηρούση Στέλλα Καθηγήτρια 231-099-7722
  Ζαχαριάδης Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7707
  Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Ζώτου Αναστασία – Στέλλα Καθηγήτρια 231-099-7746
  Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7718
  Σαμανίδου Βικτωρία Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγήτρια 231-099-7698
  Τζαναβάρας Παρασκευάς Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7804
  Ζούγρου Φωτεινή Ζούγρου Φωτεινή ΕΤΕΠ 231-099-7866
  Καραγεώργου Ευτυχία Καραγεώργου Ευτυχία ΠΔ 407
  Βασιλικώτης Γεώργιος Βασιλικώτης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής
  Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
  Δημήτριος Γ. Θεμελής Δημήτριος Γ. Θεμελής Ομότιμος Καθηγητής 231-027-2972
  Παπαδογιάννης Ιωάννης Παπαδογιάννης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
  Kodra Dritan Kodra Dritan Μεταδιδάκτορας
  Βιργιλίου Χριστίνα Βιργιλίου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας
  Καλογιούρη Nατάσα Καλογιούρη Nατάσα Μεταδιδάκτορας 231-099-7693
  Καραστογιάννη Σοφία Καραστογιάννη Σοφία Μεταδιδάκτορας
  Παντερής Ελευθέριος Παντερής Ελευθέριος Μεταδιδάκτορας
  Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Πεχλιβάνης Αλέξανδρος Μεταδιδάκτορας
  Πουσίνης Πέτρος Πουσίνης Πέτρος Μεταδιδάκτορας 231-099-0594

  Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

  Ανακοινώσεις Εργαστηρίου για το ΠΠΣ

  https://analchemauth.blogspot.com/

  Ανακοινώσεις Εργαστηρίου για το ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

  https://postgradanalchem.blogspot.com/