Διευθύντρια Εργαστηρίου: Τσιμίδου Μαρία (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Λαζαρίδου Ελπίδα,  Τηλ. 2310 997817,  elpidal@chem.auth.gr

Ιστορικό

Ίδρυση Εργαστηρίου Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας και Χημείας Τροφίμων (ΒΔ 312/13.5.1969, ΦΕΚ 90/69 τ. Α’)/ Μετονομασία σε Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΠΔ 459/20.4.1981, ΦΕΚ 126/12.5.1981 τ. Α’)/Ίδρυση Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Π.Δ. 317/13.9.1990, ΦΕΚ 130/27-9-1990 τ. Α’)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Χημεία Τροφίμων I & II, Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων, Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων, Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων, Τεχνολογία & Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών, Οινολογία Ι & ΙΙ, Πτυχιακή Εργασία Χημεία Τροφίμων για Βιολόγους

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στη Χημεία, Τεχνολογία & Έλεγχο Τροφίμων και Ζωοτροφών

Χημικές/Βιοχημικές Μεταβολές στα Τρόφιμα,, Ειδικά θέματα Φυσικοχημείας Τροφίμων, Ερευνητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Τροφίμων, Διεργασίες στην Παραγωγή Τροφίμων και Συστατικών τους με έμφαση στις Βιοδιεργασίες, Ειδικά Θέματα Ασφάλειας, Γνησιότητας και Συσκευασίας Τροφίμων, Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και συστατικών για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 • Πηγές, δράση, τεχνολογική αξιοποίηση φυτοχημικών (χρωστικές, αντιοξειδωτικά, αρωματικές ύλες)
 • Χημεία, μεταποίηση και έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων του ελαιοδένδρου και άλλων ελαιούχων πρώτων υλών
 • Παραλαβή και φυσικοχημική μελέτη πρωτεϊνικών κλασμάτων από νέες πηγές.
 • Μελέτη μηχανικών και ρεολογικών ιδιοτήτων τροφίμων. Εκτίμηση του ρόλου  βιοπολυμερών στον σχηματισμό της δομής και την υφή των τροφίμων
 • Μελέτη αρώματος και οργανοληπτική εξέταση τροφίμων και οίνου
 • Βιοτεχνολογική παραγωγή τροφίμων και συστατικών τους με αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων.

 • Βασίλειος Κιοσέογλου, καθηγητής
 • Μαρία Τσιμίδου, καθηγήτρια (Δ/ντρια Εργαστηρίου)
 • Γεώργιος Μπλέκας, Αναπλ. καθηγητής
 • Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Φανή Μαντζουρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια
 • Νικόλαος Νενάδης, Επίκουρος καθηγητής
 • Ευφημία Χατζηδημητρίου, Επίκουρη καθηγήτρια
 • Στεργιανή Ορδούδη, Δρ., ΕΔΙΠ
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κιοσέογλου Βασίλειος Κιοσέογλου Βασίλειος Καθηγητής /τρια 231-099-7834
Τσιμίδου Μαρία Τσιμίδου Μαρία Καθηγητής /τρια 231-099-7796
Μπλέκας Γεώργιος Μπλέκας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7776
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7832
Μαντζουρίδου Φανή Μαντζουρίδου Φανή Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7774
Νενάδης Νικόλαος Νενάδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7731
Χατζηδημητρίου Ευφημία Χατζηδημητρίου Ευφημία Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7823

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου