ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 1. ΠΠΣ
 2. Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών
 3. Πρακτική Ασκηση [Επιτροπές: Προγράμματος-Αξιολόγησης-Ενστάσεων]
 4. Επιστημονικού εξοπλισμού
 5. Βιβλιοθήκη
 6. ΟΜΕΑ
 7. Σύμβουλος υποστήριξης πρόσβασης
 8. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
 9. Επόπτες κτηρίων
 10. Υπεύθυνος Αιθουσών-Ωρολογίου Προγράμματος
 11. Ιστοσελίδας
 12. Erasmus
 13. Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών COVID-19
 14. Υγιεινής και Ασφάλειας
 15. Παραλαβής Υλικών

Προπτυχιακού Προγράμμα­τος Σπουδών

 1. Γ. Ψωμάς, Πρόεδρος,
 2. Μ. Σιγάλας,
 3. Κ. Σαμαρά
 4. Α. Πανταζάκη,
 5. Σ. Σωτηρόπουλος
 6. Σ. Γηρούση,
 7. Ν. Νενάδης,
 8. Α. Ζωγράφος,
 9. Δ. Αχιλιάς,
 10. Γ. Γάλλιος

 

Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών

 1. Π. Σπαθής, Πρόεδρος της Επιτροπής,
 2. Α. Δενδρινού-Σαμαρά,
 3. Μ. Σιγάλας,
 4. Δ. Σαζού,
 5. Γ. Θεοδωρίδης,
 6. Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου,
 7. Α. Παρασκευοπούλου

Πρακτική Ασκηση [Επιτροπές: Προγράμματος-Αξιολόγησης-Ενστάσεων]

 1. Ε. Δεληγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Π. Γιαννακουδάκης,
 3. Χ. Σταθάκης
 4. Α. Χατζηδημητρίου
 5. Ν. Νικολαϊδης

 Επιτροπή Αξιολόγησης:

 1. Ε. Δεληγιάννη,
 2. Δ. Λαμπροπούλου,
 3. Ε. Χατζηδημητρίου

 Επιτροπή Ενστάσεων:

 1. Π. Γιαννακουδάκης
 2. Β. Σαμανίδου
 3. Ρ. Παπή

Επιστημονικού Εξοπλισμού

 1. Ι. Κατσογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Δ. Λαμπροπούλου
 3. Φ, Νόλη
 4. Κ. Τριανταφυλλίδης
 5. Β. Σαρλή

Βιβλιοθήκη

 1. Α. Κουμπής, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Γ. Ζαχαριάδης
 3. Ε. Νικολακάκη
 4. Π. Αγγαρίδης
 5. Μ. Κώστογλου

 ΟΜΕΑ

 1. Μ. Τσιμίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Δ. Βουτσά
 3. Κ. Φυλακτακίδου
 4. Δ. Τσιπλακίδης
 5. Φ. Μαντζουρίδου

 

Σύμβουλος υποστήριξης πρόσβασης

 1. Μ. Τσιμίδου
 2. Α. Ζώτου

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Α) Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων:

Ανόργανης Χημείας: Α. Δενδρινού – Σαμαρά

Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας: Μ. Σιγάλας

Οργανικής Χημείας: Ι. Λυκάκης

Βιοχημείας: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου

Αναλυτικής Χημείας: Β. Σαμανίδου

Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Δ. Βουτσά

Φυσικής Χημείας: Δ. Σαζού

Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία: Π. Γιαννακουδάκης

Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: Θ. Καραπάντσιος

Χημείας κα Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων: Δ. Μπικιάρης

Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων: Α. Παρασκευοπούλου

 

Β) Για τους πρωτοετείς φοιτητές 2019-20 ορίζονται οι διδάσκοντες του παρακάτω πίνακα: https://www.chem.auth.gr/spoudes/study_guide/symvouli-spoudon-protoeton-fititon-ak-etous-2019-20/

 

Επόπτες κτηρίων

 1. Ι. Λυκάκης, επόπτης Παλαιού Χημείου
 2. Α. Ανθεμίδης, επόπτης Νέου Χημείου.

 

Υπεύθυνος Αιθουσών-Ωρολογίου Προγράμματος

 1. Ε. Χατζηδημητρίου

 

Ιστοσελίδας

 1. Μ. Σιγάλας,
 2. Ν. Χαριστός,
 3. Β. Κουταλάς

 

Erasmus

 1. Φ. Μαντζουρίδου
 2. Ε. Κουκάρας

 

Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών COVID-19

 1. Θ. Καραπάντσιος

 

Υγιεινής και Ασφάλειας

Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων:

Ανόργανης Χημείας: Α. Δενδρινού – Σαμαρά

Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας: Μ. Σιγάλας

Οργανικής Χημείας: Ι. Λυκάκης

Βιοχημείας: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου

Αναλυτικής Χημείας: Β. Σαμανίδου

Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Δ. Βουτσά

Φυσικής Χημείας: Δ. Σαζού

Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία: Π. Γιαννακουδάκης

Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: Θ. Καραπάντσιος

Χημείας κα Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων: Δ. Μπικιάρης

Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων: Α. Παρασκευοπούλου

 

Παραλαβής Υλικών

  1. Π. Σπαθής
  2. Θ. Καραπάντσιος
  3. Ε. Δεληγιάννη
  4. Κ. Λίτινας
  5. Ε. Μανώλη
  6. Λ. Σταυρακάκη