ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. ΠΠΣ
 2. Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών
 3. Πρακτική Ασκηση [Επιτροπές: Προγράμματος-Αξιολόγησης-Ενστάσεων]
 4. Επιστημονικού εξοπλισμού
 5. Βιβλιοθήκη
 6. ΟΜΕΑ
 7. Σύμβουλος υποστήριξης πρόσβασης
 8. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
 9. Επόπτες κτηρίων
 10. Υπεύθυνος Αιθουσών-Ωρολογίου Προγράμματος
 11. Ιστοσελίδας
 12. Erasmus
 13. Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών COVID-19
 14. Υγιεινής και Ασφάλειας
 15. Παραλαβής Υλικών

Συντονιστικές Επιτροπές Π.Μ.Σ

 

 1. Προπτυχιακού Προγράμμα­τος Σπουδών
 2. Γ. Ψωμάς, Πρόεδρος,
 3. Μ. Σιγάλας,
 4. Κ. Σαμαρά
 5. Α. Πανταζάκη,
 6. Σ. Σωτηρόπουλος
 7. Σ. Γηρούση,
 8. Ν. Νενάδης,
 9. Α. Ζωγράφος,
 10. Δ. Αχιλιάς,
 11. Γ. Γάλλιος

 

 1. Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών
 1. Π. Σπαθής, Πρόεδρος της Επιτροπής,
 2. Α. Δενδρινού-Σαμαρά,
 3. Μ. Σιγάλας,
 4. Δ. Σαζού,
 5. Γ. Θεοδωρίδης,
 6. Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου,
 7. Α. Παρασκευοπούλου

 

 1. Πρακτική Ασκηση [Επιτροπές: Προγράμματος-Αξιολόγησης-Ενστάσεων]
 1. Ε. Δεληγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Π. Γιαννακουδάκης,
 3. Χ. Σταθάκης
 4. Α. Χατζηδημητρίου
 5. Ν. Νικολαϊδης

 Επιτροπή Αξιολόγησης:

 1. Ε. Δεληγιάννη,
 2. Δ. Λαμπροπούλου,
 3. Ε. Χατζηδημητρίου

 Επιτροπή Ενστάσεων:

 1. Π. Γιαννακουδάκης,
 2. Β. Σαμανίδου,
 3. Ρ. Παπή,

 

 1. Επιστημονικού Εξοπλισμού
 1. Ι. Κατσογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής,
 2. Δ. Λαμπροπούλου,
 3. Φ, Νόλη,
 4. Κ. Τριανταφυλλίδης,
 5. Β. Σαρλή,

 

 1. Βιβλιοθήκη
 1. Α. Κουμπής, Πρόεδρος της Επιτροπής,
 2. Γ. Ζαχαριάδης,
 3. Ε. Νικολακάκη,
 4. Π. Αγγαρίδης
 5. Μ. Κώστογλου

 

 1. ΟΜΕΑ
 1. Μ. Τσιμίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής,
 2. Δ. Βουτσά,
 3. Κ. Φυλακτακίδου,
 4. Δ. Τσιπλακίδης,
 5. Φ. Μαντζουρίδου,

 

 1. Σύμβουλος υποστήριξης πρόσβασης

Μ. Τσιμίδου.

Α. Ζώτου

 

 1. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Α) Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων:

Ανόργανης Χημείας: Α. Δενδρινού – Σαμαρά

Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας: Μ. Σιγάλας

Οργανικής Χημείας: Ι. Λυκάκης

Βιοχημείας: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου

Αναλυτικής Χημείας: Β. Σαμανίδου

Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Δ. Βουτσά

Φυσικής Χημείας: Δ. Σαζού

Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία: Π. Γιαννακουδάκης

Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: Θ. Καραπάντσιος

Χημείας κα Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων: Δ. Μπικιάρης

Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων: Α. Παρασκευοπούλου

 

Β) Για τους πρωτοετείς φοιτητές 2019-20 ορίζονται οι διδάσκοντες του παρακάτω πίνακα: https://www.chem.auth.gr/spoudes/study_guide/symvouli-spoudon-protoeton-fititon-ak-etous-2019-20/  

 1. Επόπτες κτηρίων
 1. Ι. Λυκάκης, επόπτης Παλαιού Χημείου
 2. Α. Ανθεμίδης, επόπτης Νέου Χημείου.
 1. Υπεύθυνος Αιθουσών-Ωρολογίου Προγράμματος

Ε. Χατζηδημητρίου

 1. Ιστοσελίδας
 1. Μ. Σιγάλας,
 2. Ν. Χαριστός,
 3. Β. Κουταλάς

 

 1. Erasmus

Φ. Μαντζουρίδου

Ε. Κουκάρας

 

 1. Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών COVID-19

Θ. Καραπάντσιος

 1. Υγιεινής και Ασφάλειας

Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων:

Ανόργανης Χημείας: Α. Δενδρινού – Σαμαρά

Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας: Μ. Σιγάλας

Οργανικής Χημείας: Ι. Λυκάκης

Βιοχημείας: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου

Αναλυτικής Χημείας: Β. Σαμανίδου

Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Δ. Βουτσά

Φυσικής Χημείας: Δ. Σαζού

Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία: Π. Γιαννακουδάκης

Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: Θ. Καραπάντσιος

Χημείας κα Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων: Δ. Μπικιάρης

Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων: Α. Παρασκευοπούλου

 

 

 1. Παραλαβής Υλικών

 

 1. Π. Σπαθής
 2. Θ. Καραπάντσιος
 3. Ε. Δεληγιάννη
 4. Κ. Λίτινας
 5. Ε. Μανώλη
 6. Λ. Σταυρακάκη

 

Συντονιστικές Επιτροπές Π.Μ.Σ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ Συντονιστική Επιτροπή 
 

ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

 

Θεοδωρίδης Γεώργιος, Διευθυντής

Βουτσά Δήμητρα, Αν. Διευθύντρια

Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή

Ζώτου Αναστασία

Σαμανίδου Βικτωρία

 

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

 

Σαζού Δήμητρα, Διευθύντρια

Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Αν. Διευθυντής

Πούλιος Ιωάννης

Αβρανάς Αντώνιος

Τσιπλακίδης Δημήτριος

 

ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»

 

Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη, Διευθύντρια

Λίτινας Κωνσταντίνος, Αν. Διευθυντής

Γιαννακούρος Θωμάς

Σαρλή Βασιλική

Ψωμάς Γεώργιος

 

ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»,

 

Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη, Διευθύντρια

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Αν. Διευθυντής

Μπικιάρης Δημήτριος

Λαζαρίδης Νικόλαος

Μαντζουρίδου Φανή

 

ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»

 

Σιγάλας Μιχαήλ, Διευθυντής

Κουκάρας Εμμανουήλ, Αν. Διευθυντής

Γιαννακουδάκης Ανδρέας

Γιαννακουδάκης Παναγιώτης

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

ΔΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

 1. Σπαθής Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πρόεδρος
 2. Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
 3. Ζαχαριάδης Γιώργος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
 4. Αηδονά Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας
 5. Μέλφος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
 6. Κίτης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
 7. Παυλίδου Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής
 8. Καραπαναγιώτης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής ΑΕΑΘ
 9. π. Σταμκόπουλος Γρηγόριος, Αν. Καθηγητής ΑΕΑΘ

 

Συντονιστική Επιτροπή

Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή, Διευθύντρια

Παυλίδου Ελένη, Αν. Διευθύντρια

Ζαχαριάδης Γιώργος

Αηδονά Ελένη

π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος.